laczego warto zająć się sprzedażą bezpośrednią?

Odpowiedź na to pytanie najlepiej zobrazują dane badania IPSOS przeprowadzonego w tym roku na grupie ponad 3,5 tys. konsultantów z Polski. Mianowicie, 80 proc. badanych potwierdza, że sprzedaż bezpośrednia to dobry sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy. Ponad 70 proc. zgadza się, że oferowane produkty są wysokiej jakości, a co za tym idzie 90 proc. jest zadowolonych z reprezentowania firm z tego sektora i chętnie będzie kontynuowało taką współpracę. Sprzedaż bezpośrednia poprawia samoocenę i dodaje pewności siebie (65 proc. badanych), poprawia umiejętności zarządzania i sprzedaży (60 proc.), co więcej, umożliwia niezależność finansową (55 proc.).

Jakie są zalety sprzedaży bezpośredniej?

Warto pamiętać, że sprzedaż bezpośrednia to zarówno konsultant, jak i konsument. Od strony konsultanta najważniejszymi zaletami sprzedaży bezpośredniej będzie przede wszystkim możliwość uzyskania niezależności finansowej, ale także duża swoboda w działaniu. Tu przede wszystkim chodzi o poświęcany czas na to zajęcie. Najczęściej sprzedaż bezpośrednia jest dodatkowym zajęciem, dzięki czemu konsultant sam ustala swój grafik. Co drugi badany poświęca na sprzedaż bezpośrednią jedynie do 8 godzin tygodniowo.

Jako zalety dla konsumenta warto wymienić przede wszystkim bezpieczeństwo zakupu w kanale sprzedaży bezpośredniej. Każdy konsument ma m.in. 14 dni na odstąpienie od umowy zakupu, co gwarantuje mu prawo. Jednak większość firm członkowskich PSSB oferuje tzw., gwarancję satysfakcji w okresie znacznie dłuższym niż ustawowe 14 dni. Co to oznacza w praktyce dla konsumenta? Możliwość zwrotu zakupionego towaru i odstąpienia od umowy, a często także pełny zwrot pieniędzy, jeżeli produkt nie spełnia oczekiwań konsumenta w okresie np. miesiąca od daty zakupu, a w przypadku niektórych firm nawet bezterminowo – i dotyczy to nawet częściowo zużytych produktów, zwłaszcza kosmetyków. Oprócz wcześniej wymienionych zalet warto zwrócić także uwagę na możliwość dokładnego testowania produktów przed zakupem, wygodę pod kątem miejsca i godziny spotkania, serwis posprzedażowy, czyli stały kontakt z konsultantem w razie pytań, a także dostosowanie oferty do potrzeb konsumenta.

Na co zwrócić uwagę, chcąc podjąć taką współpracę?

  • Warto przede wszystkim zastanowić się, czy mamy do tego zajęcia predyspozycje. Czy nawiązujemy w łatwy sposób kontakty z ludźmi i czy jesteśmy komunikatywni. Dobrze jest także określić sobie, ile chcemy poświęcić czasu na sprzedaż bezpośrednią, i czy ma to być główne zajęcie czy dodatkowe. Od tej decyzji, Twojej wiedzy oraz osobistych upodobań zależy wybór firmy do współpracy (np. sprzedaż kosmetyków, artykułów gospodarstwa domowego lub dekoracyjnych czy sprzedaż usług).
  • W większości przypadków współpraca opiera się na założeniu własnej firmy (prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej). Dlatego też należy sprawdzić, ile czasu potrzeba na załatwienie wszystkich formalności, i jakie będą wstępne koszty. W wielu przypadkach odpowiedniej informacje i rady udzieli przedsiębiorstwo sprzedaży bezpośredniej, z którym dana osoba chce współpracować.
  • Należy także sprawdzić, czy firma jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej (PSSB). Jeśli jest, wówczas mamy gwarancję jej rzetelności i solidności. Jeśli nie, warto zasięgnąć opinii o firmie w PSSB, Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Federacji Konsumentów lub u najbliższego rzecznika konsumentów.
  • W przypadku przedsiębiorstw marketingu wielopoziomowego (sprzedaż sieciowa) należy unikać firm, w których wynagrodzenie sprzedawców pochodzi nie ze sprzedaży produktów/usług, ale wyłącznie z opłat wejściowych (zwykle wysokich) wnoszonych przez kolejnych uczestników sieci.
  • Równie podejrzane są firmy pobierające wygórowane opłaty za szkolenia początkowe lub zestawy demonstracyjne (wyższe niż ich prawdziwa wartość rynkowa).
  • Należy upewnić się, że umowa przewiduje – w przypadku rezygnacji z dalszej współpracy – odkupienie przez firmę materiałów informacyjnych oraz większości zgromadzonych zapasów produktów nadających się do dalszej sprzedaży.
  • Przed podjęciem współpracy warto uważnie przeczytać zarówno umowę, jaka będzie podpisana z firmą, jak i umowy, jakie w imieniu firmy będą podpisywane z klientami.
  • Należy upewnić się, że nie zawierają tzw. klauzul abuzywnych, czyli niezgodnych z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony praw konsumentów i z Kodeksem Sprzedaży Bezpośredniej PSSB, np. brak informacji o czternastodniowym terminie na odstąpienie od umowy przez klienta lub żądanie tzw. odstępnego za zrezygnowanie z umowy w tym czasie.
  • Podejrzane są firmy pobierające wygórowane opłaty za dalsze szkolenia oraz firmy obiecujące złote góry w zamian za niewielki wysiłek i w krótkim czasie.
  • Koniecznie trzeba upewnić się, że wybrana do współpracy firma oferuje produkty dobrej jakości i unikać firm, które nie chcą podawać adresów swej siedziby czy centrali, a udostępniają jedynie kontakt przez telefon komórkowy.

W jaki sposób efektywnie współpracować z klientem?

W świecie, gdzie coraz trudniej o bezpośredni kontakt między ludźmi, zwłaszcza w świecie biznesu, środowisko sprzedaży bezpośredniej podtrzymuje tradycyjne, sprawdzone metody komunikacji. 77 proc. spośród wszystkich badanych uważa, że siłą sprzedaży bezpośredniej jest osobisty, tradycyjny kontakt i relacja między konsultantem a klientem. Najczęściej wybieranym sposobem (ponad 80 proc. badanych) są spotkania osobiste i prezentacje w domu klienta (blisko 80 proc.). Z drugiej strony, w dalszych kontaktach, połowa konsultantów w Polsce komunikuje się ze swoimi klientami poprzez social media oraz za pomocą własnych stron www i blogów.

Kto zajmuje się sprzedażą bezpośrednią w Polsce?

Sprzedaż bezpośrednia ma szeroki zasięg. Rynek oferuje wiele możliwości rozwoju bez względu na wiek czy edukację zaangażowanych osób. Najczęściej są to osoby z wyższym lub średnim wykształceniem odpowiednio 50 proc. i 44 proc. Blisko 65 proc. to osoby mieszkające w mieście, jednak blisko 30 proc. to osoby z terenów wiejskich. Prawie 60 proc. stanowią kobiety między 25-44 lat. Co ciekawe, niemal 30 proc. osób jest już zaangażowanych w sprzedaż bezpośrednią ponad 10 lat co pokazuje, że jest to efektywna forma zajęcia przynosząca zysk i satysfakcję.