Dlaczego warto otworzyć franczyzę?

Franczyza jest sprawdzonym pomysłem na biznes, który daje biorcy możliwość odniesienia sukcesu rynkowego minimalizując ryzyko prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej. Biorca otrzymuje sprawdzony i kompletny pomysł na biznes, czyli gotową receptę, jak otworzyć i rozwijać biznes w danej branży. Organizator systemu (franczyzodawca) przekazuje pełną koncepcję biznesową swojemu partnerowi (franczyzobiorcy) wraz ze specjalistycznym know-how, pakietem franczyzowym zawierającym wszelkie informacje, jak prowadzić jednostkę franczyzową oraz przekazuje biorcy prawo do posługiwania się marką sieci franczyzowej.

Jakie są zalety prowadzenia własnego biznesu franczyzowego?

To przede wszystkim możliwość posługiwania się znaną i rozpoznawalną marką, prowadzenie biznesu w oparciu o sprawdzony pomysł na biznes. Istotną rolę odgrywa także wsparcie merytoryczne ze strony franczyzodawcy, działania marketingowo-promocyjne prowadzone dla całej sieci franczyzowej oraz uzyskanie lepszych warunków handlowych od dostawców i kontrahentów. W związku z powyższym ograniczone zostaje ryzyko prowadzenia całkowicie niezależnej działalności gospodarczej.

Jak dbać o rozwój jednostki franczyzowej?

Jest kilka elementów takiego działania przede wszystkim franczyzobiorca powinien stosować się do zaleceń i wytycznych dawcy. Ponadto bardzo istotna jest dbałość o ciągłą edukację personelu jednostki franczyzowej – zarówno szkolenia produktowe, jak i z obsługi klienta. Prowadzić codzienny biznes ze szczególną dbałością o jakość obsługi klienta.

Jakie są trendy franczyzowe przyszłości?

Dominującym trendem przyszłości jest, wzorem krajów zachodnich to, iż coraz więcej franczyzobiorców będzie posiadało kilka jednostek tego samego systemu, jak i niekonkurujących ze sobą różnych systemów franczyzowych. W krajach o zakorzenionej pozycji powiązań franczyzowych wzrastającym trendem jest wykorzystanie doświadczenia w prowadzeniu biznesu znajomości lokalnego rynku przez biorców, czyli multi concept franchising. Następuje to poprzez prowadzenie przez biorców jednostek franczyzowych różnych, nie konkurencyjnych względem siebie, systemów. Multi biorcy prowadzą więc jednostki restauracji szybkiej obsługi, hotele, stacje benzynowe oraz inne usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Zaistnieją także zmiany jakie już zachodzą we franczyzie w krajach o długiej historii franczyzowej, a mianowicie umocnienie relacji dawca-biorcy, wzrost troski o franczyzobiorców i ich wyniki finansowe, efektywna wymiana wiedzy dawca-biorcy i pomiędzy biorcami. Franczyzodawcy będą oferować bogate pakiety franczyzowe (finansowanie, pomoc) zachęcające potencjalnych biorców do współpracy.

Zmiana nastąpi także w profilu franczyzobiorców. Coraz częściej partnerami systemów będą stawały się osoby z doświadczeniem zawodowym w dużych firmach. W USA większość nowych franczyzobiorców to byli pracownicy korporacji mający odpowiednie zasoby finansowe i kilkunastoletnią znajomość pracy w dużej organizacji. Franczyzodawcy zaczną także dostrzegać rolę i znaczenie studentów, jako nowych perspektywicznych biorców.

Co jest najważniejsze w budowaniu własnej sieci franczyzowej?

Franczyzodawca, który buduje system franczyzowy powinien precyzyjnie dopracować koncept i ofertę franczyzową, tak by oferować przetestowany rynkowo pomysł na biznes franczyzobiorcom. A wybór tych ostatnich powinien być dobrze przemyślany i oparty na strategii rozwoju systemu franczyzowego (odpowiedni dobór franczyzobiorców). Ważne jest także by oferować opłacalny finansowo koncept biznesowy.