W związku z tym pojawiają się pomysły na wykorzystanie licencji na sprawdzony biznes w różnorodnych branżach i formach funkcjonowania. W Polsce są one dopiero implementowane lub są jeszcze przyszłością dla rodzimego rynku.

Zmiany w otoczeniu franczyzy

W przyszłości nastąpi znaczny wzrost wiedzy na temat powiązań franczyzowych, a tym samym rozwój instytucji otoczenia biznesu podejmujących inicjatywy wsparcia franczyzy oraz wzrost roli centrów edukacyjnych. Trendy te wiążą się z wzrostem świadomości istnienia franczyzy w ofertach banków, co przyczyni się do dalszego rozwoju tych powiązań.

Franczyza w nowych branżach

W Stanach Zjednoczonych Ameryki i w Europie Zachodniej powiązania franczyzowe występują w coraz to nowych branżach. Można je spotkać w: usługach medycznych, pomocy społecznej, „zielonych biznesach”, prywatnych sieciach bankomatów, maszynach vendingowych, usługach logistycznych czy renowacji domów.

Rozwój jednostek franczyzowych

Ważnym zasobem każdego systemu franczyzowego są sprawdzeni prowadzący z sukcesem swoje jednostki. W krajach o zakorzenionej pozycji powiązań franczyzowych wzrastającym trendem jest wykorzystanie doświadczenia w prowadzeniu biznesu znajomości lokalnego rynku przez biorców – multi concept franchising. Następuje to poprzez prowadzenie przez biorców jednostek franczyzowych różnych, nie konkurencyjnych względem siebie, systemów. Multi biorcy prowadzą więc jednostki restauracji szybkiej obsługi, hotele, stacje benzynowe oraz inne usługi dla klientów indywidualnych i biznesowych.

Efektywne formy franczyzy

Na rozwiniętych rynkach franczyzowych prym wiodą systemy wykorzystujące konwersję istniejących jednostek tak by funkcjonowały pod jednolitym logo systemu, uzyskując w ten sposób dostęp do korzystnych warunków zakupu towarów i znanej marki. Dotychczas w Polsce jest to sposób rozwoju wyłącznie systemów branży spożywczej.

Wykorzystując efekt synergii systemy franczyzowe tworzą powiązania dwóch lub więcej sieci w jednej lokalizacji by sprostać oczekiwaniom i gustom różnorodnych klientów, ograniczając tym samym koszty operacyjne działalności.  Franczyza wiązana stosowana jest przez liderów restauracji szybkiej obsługi (Taco Bell i KFC) czy rodzime Pralniomaty (InPost i 5sec).

Dynamicznym rozwojem na najbardziej rozwiniętym rynku franczyzowym w Stanach Zjednoczonych Ameryki charakteryzuje się franczyza mobilna, oferująca usługi i produkty bezpośrednio w domu lub biurze, pojawiająca się w coraz to nowych branżach od usług koszenia trawników czy pielęgnacji czworonogów, poprzez opiekę nad osobami starszymi, aż po sprzedaż kwiatów.

Zmiany wewnątrz systemów franczyzowych

Zmiany jakie już zachodzą we franczyzie w krajach o długiej historii franczyzowej to umocnienie relacji dawca-biorcy, wzrost troski o franczyzobiorców i ich wyniki finansowe, efektywna wymiana wiedzy dawca-biorcy i pomiędzy biorcami. Franczyzodawcy oferują bogate pakiety franczyzowe (finansowanie, pomoc) zachęcające potencjalnych biorców do współpracy.

Profil franczyzobiorców

Zmienia się także profil biorców. Coraz częściej partnerami systemów stają się osoby z doświadczeniem zawodowym. W USA większość nowych franczyzobiorców to byli pracownicy korporacji mający odpowiednie zasoby finansowe i kilkunastoletnią znajomość pracy w dużej firmie. Franczyza staje się także formą realizacji zawodowej dla kobiet pozwalającą prowadzić im niezależny biznes. Franczyzodawcy zaczynają także dostrzegać rolę i znaczenie studentów jako nowych perspektywicznych biorców.

Wskazane trendy zaczną pojawiać się i odgrywać coraz większą rolę także na polskim rynku, który od wielu lat dynamicznie się rozwijał nawet w okresie stagnacji gospodarczej i będzie nadal zyskiwał na znaczeniu.