NewConnect

Jedną z możliwości jest przekształcenie się w spółkę akcyjną i notowanie swoich akcji na warszawskim rynku giełdowym NewConnect. To rynek dla nowych podmiotów, bez długiej historii działalności. Tu liczy się przekonanie potencjalnych inwestorów do swojego pomysłu. Oczywiście wiąże się to z oddaniem części własności innym osobom, ale dzięki temu możemy pozyskać kapitał na podstawie dokumentu informacyjnego. Kosztem kapitału jest łączny koszt wprowadzenia akcji do obrotu, a więc koszt autoryzowane doradcy przygotowującego odpowiedni dokument informacyjny oraz zajmujący się bieżącym raportowanie, prowizja za sprzedaż akcji inwestorom przez brokera, a także wewnętrzne koszty sporządzania okresowych informacji finansowych.

Emitowanie obligacji

W przypadku, gdy nasza firma jest spółką prawa handlowego mamy możliwość emitowania obligacji korporacyjnych. To kolejna forma pozyskania finansowania od prywatnych inwestorów, ale tym razem bez konieczności pozbywania się części własności. Tutaj ustalamy odpowiednie oprocentowanie sumy kapitału (tzw. kupon), który pożyczają nam obligatariusze oraz sposób jego wypłaty (roczny lub półroczny). Wysokość oprocentowania jest zależna od oczekiwań inwestorów, czym oceniają naszą firmę za bardziej ryzykowną tym wyższy jest też ten koszt. Dodatkowo może jeszcze być prowizja dla pośrednika, który w naszym imieniu uplasuje te obligacje. Zaletą takiego finansowania, jest przewidywalność daty jego spłaty, czyli możemy je zaplanować wtedy kiedy spodziewamy się, że nasza firm będzie już generowała zyski. Dodatkowo nasi inwestorzy mogę termin wykupu przesunąć o kolejny okres, pod warunkiem że będziemy regularnie płacić kupony, a biznes będzie się rozwijał.

Anioły Biznesu

Kolejnym sposobem pozyskania kapitału w sposób mniej formalny jest przekonanie Anioła Biznesu do naszego pomysłu, który często jest doświadczonym przedsiębiorcą dysponującym nadwyżkami kapitału. To jedna z najtańszych form finansowania, gdyż w zamian za współwłasność w naszej firmie, taki inwestor na podstawie umowy spółki przekazuje nam do dyspozycji kapitał.

Crowdfunding

Rozwój internetu dostarczył nam dodatkowego narzędzia do pozyskiwania środków na rozwój własnej firmy. Poprzez tzw. crowdfunding możemy zebrać od innych internatów dowolną ilość środków na dowolnych warunkach. Ta forma pozyskiwania finansowania jest najmniej uregulowaną i opiera się jedynie na zdolności przedsiębiorcy do przekonania często anonimowego inwestora do swojego pomysłu. Tu jednak możemy liczyć na zebranie stosunkowo jeszcze niewielkich kapitałów i to od znacznej ilości osób w porównaniu do wcześniej wymienionych sposobów. Na pewno jest to jednak bardzo tania metoda.

Private equity

Powyższe sposoby zdobycia brakujących funduszy charakteryzują się tym, że założyciel firmy zachowuje nad nią pełną kontrolę i to on nadal decyduje o strategii rozwoju.

Możemy się także zdecydować na współpracę z profesjonalnymi funduszami typu private equity, które bardzo chętnie zainwestują w firmę nawet we wczesnej fazie, ale należy się liczyć że będą one chciały współdecydować w sposobie rozwoju firmy. Cechą charakterystyczną dla nich jest to, że ich horyzont inwestycyjny jest od 3 do 5 lat, a następnie będą poszukiwały inwestora branżowego do odkupienia ich udziałów. A to oznacza koniec posiadania własnej firmy.

Na koniec należy wyjaśnić dlaczego osoby prywatne decydują się na zainwestowanie swoich środków w ryzykowne przedsięwzięcia gospodarcze. Otóż odpowiedź jest prosta, gdyż ze względu na niskie stopy oferowane przez banki dla depozytów, szukają sposobów na wyższe zyski. Często są byłymi przedsiębiorcami i umieją wybrać te perspektywiczne firmy. Na pewno ci, którzy boją się zbytniego ryzyka zainwestują w obligacje korporacyjne lub co najwyżej w notowane akcje, a inni zakupią udziały bezpośrednio lub udzielą pożyczki.

Mariusz Pawlak Partner, Lorek Pawlak Family Office

Ekspert w zakresie inwestowania i zarządzania majątkiem. Współtwórca Lorek Pawlak Family Office – pierwszego na rynku polskim podmiotu family office, gwarantującego kompleksową obsługę finansową i pozafinansową zamożnych rodzin. Specjalizuje się w działaniach, które znacząco wpływają na skuteczne zabezpieczenie majątku i jego dalsze pomnażanie.