rzestój w produkcji

Koszty zniszczenia lub awarii maszyn, choroby pracownika, okazują się często tak wysokie, że wpływają na płynność finansową firmy. Dlatego przedsiębiorcy zarówno z sektora MŚP, jak i dużych korporacji decydują się na zabezpieczenie w postaci polisy dedykowanej właśnie przedsiębiorstwom. Ryzyko, z jakim spotka się na co dzień dane przedsiębiorstwo, jest wypadkową jego wielkości, branży w jakiej działa i otoczenia zewnętrznego. Ocena potencjalnego ryzyka jest zazwyczaj kwestią indywidualnej analizy.

Zdarzenia losowe, takie jak np. powódź, pożar czy awaria, poza stratami w majątku, powodują także dodatkowe straty związane z przerwaniem lub ograniczeniem działalności firmy. Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego majątku. Rekompensatę za straty finansowe związane z przerwą w działalności gospodarczej zapewnia natomiast polisa od utraty zysku. Ubezpieczenie takie zakłada ochronę w przypadku strat wynikających z konieczności ponoszenia kosztów stałych oraz utraconych przychodów pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej.

Odpowiedzialność zawodowa

Innym ważnym ubezpieczeniem jest OC zawodowe. Wiele profesji takich jak np. brokerzy, adwokaci czy lekarze jest zobowiązanych do posiadania takiej polisy. Jednak nawet jeżeli wykonywana przez nas działalność nie znajduje się na takiej liście, warto zastanowić się nad skorzystaniem z takiej ochrony. Ubezpieczenie to bowiem chroni przedsiębiorcę w razie roszczeń finansowych, gdy w wyniku błędu lub zaniechania spowoduje on szkodę, w wyniku której poszkodowanym jest klient, pracownik bądź przypadkowa osoba.

Bezpieczny pracownik

Pracodawcy coraz częściej sięgają także po produkty ochronne dla pracowników, traktując je jako element polityki socjalnej lub systemu motywacyjnego. Jednym z najpopularniejszych jest prywatna opieka zdrowotna, która w przypadku choroby pozwala na szybką opiekę specjalistyczną i pomoc w powrocie do zdrowia. Innym produktem, który zyskuje na popularności, jest pracowniczy program emerytalny, który pozwala na gromadzenie środków na emeryturę.

Ubezpieczenie dla korporacji

Duże przedsiębiorstwa najczęściej przywiązują istotną wagę do odpowiedniej ochrony, nierzadko korzystając w tym celu z usług brokerskich. W przypadku korporacji ochrona wykracza poza standardową ofertę związaną z firmowymi autami czy nieruchomościami. Dochodzą do tego zaawansowane produkty ochronne, często szyte na miarę i uzależnione od wielkości firmy i branży w jakiej działają. Można tu wymienić choćby tzw. ryzyka cybernetyczne, ubezpieczenia ładunków czy ubezpieczenia związane z terroryzmem.

Na co zwrócić uwagę

Wybierając ubezpieczenie warto kierować się przede wszystkim jego zakresem. I tutaj przedsiębiorca powinien mieć na uwadze szczególnie te części majątku, którego zniszczenie lub uszkodzenie mogłoby praktycznie uniemożliwić dalsze prowadzenie działalności operacyjnej firmy. Dopiero gdy ustali, które obszary z tego punktu widzenia należy traktować jako krytyczne, a w ślad za tym jakie rodzaje ubezpieczeń mogą być dla niego niezbędne w kontekście przetrwania przedsiębiorstwa w razie niekorzystnych zdarzeń, można przejść do porównywania ofert różnych ubezpieczycieli. Następnie szczegółowo przeanalizować ogólne warunki ubezpieczenia i zapisy umowy oraz zadbać, aby znalazły się w niej wszystkie ważne dla niego zapisy określające warunki i zakres ochrony.