ak pokazują prowadzone badania i analizy kapitał na założenie i rozwój własnej firmy w Polsce zazwyczaj pochodzi z środków własnych lub oszczędności rodziny. Finansowanie biznesu kredytem wciąż nie jest częstą formą rozwoju przedsiębiorstwa w Polsce, jednak w porównaniu z badaniami sprzed roku coraz więcej firm chce korzystać z kredytu rozwijając własny biznes. Co ważne im większa firma tym popularniejsze jest wykorzystywanie kredytu. Zdecydowana większość przedsiębiorców wskazuje, że planowane inwestycje w przedsiębiorstwie związane są ze zwiększeniem możliwości produkcyjnych, nieco mniej z zakupem nowych technologii oraz możliwymi badaniami. Raport ośrodka INDICATOR zrealizowany we współpracy ze Związkiem Banków Polskich wskazuje, że choć prawie 81 proc. właścicieli małych firm i 89 proc. właścicieli średnich firm deklaruje, iż pokrywa bieżące koszty operacyjne ze środków własnych, to od 2017 roku coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zaciąganie kredytów – zarówno na cele inwestycyjne, jak i pokrycie wydatków związanych z bieżącą działalnością. Przeważająca większość wniosków przedsiębiorców w których ubiegali się oni o kredyt na prowadzenie działalności została rozpatrzona pozytywnie – wskaźnik ten na przestrzeni ostatnich 3 lat wynosił 87 proc. zarówno dla małych, jak i średnich firm.

W obszarze kredytowania inwestycji warto zwrócić uwagę na niektóre przedsięwzięcia związane z innowacyjnymi projektami – te zazwyczaj rozpoczyna się głównie od pozyskania finansowania zewnętrznego w tym z środków pochodzących od banku. W innych przypadkach przedsiębiorcy używają kredytu wtedy gdy jest dodatkiem do posiadanych lub zgromadzonych zasobów własnych. Niewątpliwie korzyścią takiego rozwiązania jest zminimalizowanie strat w przypadku niepowodzenia biznesu jednak z drugiej strony możliwości rozwojowe takiego przedsięwzięcia są zazwyczaj ograniczone. Kredyt pozwala na uzyskanie efektu dźwigni to znaczy, że przy pewnym zastrzyku ekonomicznym projekt może być zrealizowany szybciej bądź w większej skali. Wśród innych form finasowania inwestycji prócz środków własnych i kredytu przedsiębiorcy wykorzystują m.in. również środki pozyskane dzięki funduszom unijnym, finansują się poprzez leasing, a w zdecydowanie mniejszej skali emisję akcji, obligacje korporacyjne czy pozyskanie inwestora strategicznego.

W zakresie produktów bankowych wykorzystywanych przez przedsiębiorców warto zwrócić uwagę na ocenę usług bankowych, które stale u przedsiębiorców znajdują się na wysokim poziomie. Im przedsiębiorca ma częstsze kontakty z bankiem to lepiej ocenia sektor bankowy. Przedsiębiorcy, którzy w szerszym zakresie korzystają z produktów finansowych raczej dobrze oceniają banki działające w Polsce, jak i banki z którego usług korzystają. Jak wynika z cyklicznych badań opinii najwyższe oceny banków formułowane są przez średnie firm. Niemal wszyscy przedsiębiorcy mają zaufanie do banku z którego korzystają oraz do pracownika banku, który ich zazwyczaj obsługuje. Bank godny zaufania to w opinii przedsiębiorców bank, który jest szczery i uczciwy, nie ukrywa nic przed klientem. Poza tym, traktuje klienta po partnersku, działa według przejrzystych i zrozumiałych zasad, a obsługa jest kompetentna.