Tymczasem w USA i Europie toczy się dyskusja o wciąż niewielkim udziale kobiet we władzy, zwłaszcza tam, gdzie w grę wchodzą wielkie budżety i szerokie uprawnienia decyzyjne. O roli kobiet w gospodarce i biznesie rozmawialiśmy podczas Światowego Szczytu Kobiet, zwanego „kobiecym Davos”, który w dniach 9-11 czerwcach 2016 odbył się w Warszawie. Dzięki staraniom Kongresu Kobiet udało się przekonać organizatorów, że to największe forum ekonomiczne kobiet, które każdego roku gromadzi ponad 1000 liderek z 80 krajów świata, powinno odbyć się w Polsce.

Szczyt stanowi globalną platformę wymiany strategii i rozwiązań zmierzających do poprawy statusu kobiet. Koncentruje uwagę na promowaniu obecności kobiet w gospodarce światowej.  Powstał jako miejsce, gdzie wszystkie sektory – publiczny, prywatny i non-profit – mogłyby się spotkać, by działać ze wspólną wizją znacznego zwiększenia możliwości ekonomicznych kobiet poprzez wymianę rozwiązań zawodowych i strategii twórczych wykuwanych przez liderki w różnych częściach świata. Pomysłodawcą i głównym organizatorem szczytu jest Global Summit of Women, organizacja non profit z siedzibą w Waszyngtonie, afiliowana przy Women’s Research and Education Institute, zajmująca się sprawami kobiet w skali globalnej. Prezeską organizacji i przewodniczącą Szczytu od momentu jego powstania jest Irene Natividad. Wybitna liderka, która od lat działa na rzecz awansu kobiet. Regularnie pojawia się w programach stacji takich jak CNN czy Fox News. Jej publikacje ukazywały się na łamach m.in.: USA Today czy Washington Post. W latach 90. przewodziła National Commission on Working Women zajmującej się równością ekonomiczną i wzmacnianiem kobiet, m.in. poprzez programy szkoleniowe. To doświadczenie zainspirowało ją do stworzenia globalnej organizacji działającej na rzecz zwiększania roli kobiet w zarządzaniu oraz corocznego światowego szczytu kobiet – Global Summit of Women.

W przedostatnim szczycie, który odbył się w maju w Sao Paulo, wzięła udział polska delegacja kobiet biznesu, przedstawicielek rządu oraz parlamentu pod przewodnictwem minister Małgorzaty Fuszary i moim. Zaprezentowałyśmy polską ofertę i zaprosiłyśmy uczestniczki z kilkudziesięciu krajów świata do Warszawy. Obecni, w trzydziestoosobowym gronie tzw. Host Committee, pracujemy nad programem a także wytypowaniem panelistek z Polski do udziału w debatach podczas szczytu w Warszawie. Klamrą spinającą będzie hasło przewodnie: “Women: Building an Inclusive Economy in the Digital Age”. W programie znalazły się dyskusje planarne i panele równoległe z udziałem kobiet biznesu, międzynarodowy okrągły stół ministerialny oraz Youth Forum, na które zostały zaproszone studentki uczelni biznesowych. W sumie kilkadziesiąt godzin wydarzeń.

Światowy Szczyt Kobiet w Warszawie był świetną okazją do promocji Polski, wymiany doświadczeń, czerpania inspiracji od światowych liderek i międzynarodowego networkingu.