Izabella Maczkowska-Ciborowska
General Manager Poland & Baltics, Finance Director Central & Eastern Europe at Chep Polska

 

Nie zgadzam się z takim stanem rzeczy. Dlatego dla mnie osobiście największym wyzwaniem jest wspieranie kobiet w ich awansie zawodowym. Jest to także jeden z priorytetów dla firmy CHEP oraz całej grupy Brambles, której jesteśmy częścią. W naszej firmie, zarówno podczas rekrutacji, jak również w kontekstach planów rozwojowych, bardzo duże znaczenie odgrywa zbilansowanie liczby kobiet i mężczyzn. Sukcesywnie zwiększamy liczbę zatrudnionych kobiet na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. W 2018r. 36 proc. stanowisk w zarządzie firmy Brambles zajmowały kobiety. Jednocześnie liczba kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w globalnych strukturach firmy stale rośnie. Z 24 proc. w 2015r., przez 25 proc. w 2016r. i kolejno 26 proc. w 2017r., do 28 proc. w roku ubiegłym.

 

Jakimi wartościami kieruje się Pani w swojej pracy zawodowej, przy zarządzaniu firmą i zespołami ludzi? Czy jest stały zestaw cech, które zaprowadziły Panią na zawodowy szczyt?

Z mojej perspektywy są to trzy podstawowe wartości:

1. Rozwój. Mam w sobie chęć ciągłego rozwoju. Jest to rodzaj pasji. Pasji do współtworzenia czegoś nowego, nieustannego uczenia się i motywowania innych do rozwoju. Nie boję się zmian. W osiągnięciu sukcesu pomogła mi na pewno odwaga do mówienia tego, co ważne oraz decyzyjność – zwłaszcza w stresującej sytuacji, czy pod presją czasu. Ale jest to również umiejętność słuchania innych i stosowania zasady tzw. zdrowego rozsądku.

2. Rodzina. Aby odnieść trwały sukces, nie trzeba rezygnować z życia osobistego, zakładania rodziny czy posiadania dzieci. Wręcz przeciwnie, to właśnie dzieci i rodzina tworzą mój wewnętrzny balans i dają mi pozytywną energię do działania.

3. Zaufanie. Zaufanie i wzajemna lojalność, pomiędzy mną i ludźmi dookoła mnie, są niezmiernie ważną wartością. Wierzę, że razem z zespołem można osiągnąć wszystko, a wynik takiego działania przewyższa wynik działania pojedynczych jednostek.

Te trzy zasady przenikają się i tworzą balans, dzięki któremu udaje się, tak jak w orkiestrze, rozpisać role, wykorzystując różne talenty członków zespołu, by osiągnąć sukces.

Czy ścieżki kariery i awansów w firmie CHEP Polska są przyjazne kobietom, np. w kontekście urlopów macierzyńskich?

W ramach naszej spółki Chep Polska, jak i szerzej – grupy Brambles, zapewniamy nieograniczone możliwości rozwoju, zarówno tu w kraju, jak i za granicą. Jednocześnie, co jest unikalne, promujemy każdą formę rozwoju pracownika i, zgodnie z jej/jego oczekiwaniami, umożliwiamy transfer wewnętrzny w ramach całej grupy, jak również między działami. Umożliwiamy również zmianę profilu zawodowego wewnątrz firmy. Można np. zacząć pracę w obsłudze klienta, przejść do IT, a następnie do działu finansów czy HR. Każdy pracownik definiuje kiedy i w jakim kierunku chciałby zrobić kolejny krok, a my ją/go w tym wspieramy. Można powiedzieć, że w ten sposób tworzymy piramidę karier w ramach firmy.

Trudno mi sobie wyobrazić bardziej przyjazne środowisko dla kobiet. Sama jestem dobrym tego przykładem. Dołączyłam do firmy 1,5 roku temu, jako dyrektor finansowy Europy Centralnej i Wschodniej, odpowiedzialny za finanse 20 krajów Europy, a dzisiaj dodatkowo zarządzam także Polską i krajami bałtyckimi, nabierając w ten sposób doświadczenia na jednym z najważniejszych rynków.

Które rozwiązania funkcjonujące na innych rynkach, odnoszące się do środowiska pracy, w tym równych szans, praw i obowiązków dla kobiet i mężczyzn, chciałaby Pani implementować na Polskę i region Europy Wschodniej z zachodnioeuropejskich biur firmy CHEP?

Mamy elastyczny czas pracy. W zależności od stanowiska, oferujemy też możliwość częściowej pracy z domu. Już dzisiaj dajemy naszym pracownikom m.in. możliwość wzięcia trzech dni urlopu wolontaryjnego rocznie. Każdy pracownik może skorzystać również z możliwości pracy w niepełnym wymiarze godzin.

Jesteśmy otwarci i elastyczni w kwestii warunków zatrudnienia. Dla nas pracownicy są najważniejsi. To oni są wartością naszej firmy.

Robimy wszystko, by uczynić środowisko pracy przyjaznym, zarówno kobietom, jak i mężczyznom. Żyjemy w XXI wieku, ale w dzisiejszym świecie, płeć niestety nadal ma znaczenie, zwłaszcza w zakresie awansów zawodowych kobiet. Nie zgadzam się z takim stanem rzeczy. Dlatego dla mnie osobiście największym wyzwaniem jest wspieranie kobiet w ich awansie zawodowym. Jest to także jeden z priorytetów dla firmy CHEP oraz całej grupy Brambles, której jesteśmy częścią.

W naszej firmie, zarówno podczas rekrutacji jak również w kontekstach planów rozwojowych, bardzo duże znaczenie odgrywa zbilansowanie liczby kobiet i mężczyzn. Sukcesywnie zwiększamy liczbę zatrudnionych kobiet na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Wierzymy, że zespoły, w których mamy równą reprezentację kobiet i mężczyzn, inicjują różnorodność doświadczeń i perspektyw, co z kolei prowadzi do rozkwitu innowacji, sprawności organizacyjnej oraz rozwoju biznesu w aspektach: operacyjnym, finansowym i środowiskowym.

W 2018r. 36 proc. stanowisk w zarządzie firmy Brambles zajmowały kobiety. Jednocześnie liczba kobiet zajmujących kierownicze stanowiska w globalnych strukturach firmy stale rośnie. Z 24 proc. w 2015r., przez 25 proc. w 2016r. i kolejno 26 proc. w 2017r., do 28 proc. w roku ubiegłym. Praca w polskim oddziale firmy CHEP wygląda tak samo, jak praca w innych lokalizacjach na świecie. Dzięki globalnym procesom i projektom, jesteśmy w stanie zapewnić naszym pracownikom takie same warunki pracy, jakie mają nasi koledzy w Europie Zachodniej.

Jak będzie wyglądać przyszłość? Jako organizacja mamy na uwadze trendy rynkowe, które sugerują, że już niebawem praca będzie miała charakter bardziej mobilny, a czas i forma pracy będą bardziej elastyczne – dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników. Rozumiemy te trendy i chcemy zapewnić naszym pracownikom jak najlepsze i najbardziej elastyczne warunki, które będą wspierać ich współpracę oraz innowacyjność.