sparcie rozwoju innowacyjnych firm i ich międzynarodowej ekspansji jest jednym z priorytetów rządu. W przyszłym roku będziemy Krajem Partnerskim Hannover Messe 2017 – najważniejszych i największych na świecie targów dla branży przemysłowej. Każdego roku jedno państwo ma status partnera wydarzenia. W 2015 r. były to Indie, a w 2016 r. Stany Zjednoczone. Polska, jako kraj partnerski w 2017 r., będzie najbardziej widocznym uczestnikiem targów. Zyskamy prestiżowy pawilon narodowy, będziemy także współautorami ceremonii otwarcia.

Hasłem przewodnim wydarzenia, które odbędzie się w kwietniu, będzie: „Integrated Industry – Creating Value”. Idea ta łączy w sobie różne tematy związane np. z cyfryzacją produkcji (przemysł 4.0) czy systemami energetycznymi. Działania polskiego rządu wpisują się w to hasło. W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stawiamy na reindustrializację. Silnie akcentujemy też rolę innowacji w przemyśle. Jako Kraj Partnerski Hannover Messe 2017 chcemy pokazać różnorodność i dynamikę polskiej gospodarki opartej na innowacjach i rozbudować nasze międzynarodowe relacje zagraniczne.

Targi odwiedza ponad 200 tys. zwiedzających, w tym 70 tys. gości z całego świata – głównie przedstawiciele biznesu, ale także administracji i nauki. Swoje oferty przedstawia ponad 5 tys. wystawców z kilkudziesięciu krajów, nie ulega więc wątpliwości, że hanowerskie targi to dla naszych przedsiębiorstw świetna okazja do zaprezentowania zaawansowanych technologicznie produktów i pozyskania nowych cennych kontaktów.

Dlatego dla naszych przedsiębiorców przygotowaliśmy w ramach programu promocji – Go to Brand, specjalny konkurs, dzięki któremu mikro-, małe i średnie firmy otrzymają unijną dotację na przeprowadzenie działań promocyjnych. Środki zapewni Program Inteligentny Rozwój. Z ich pomocą sfinansowany zostanie między innymi udział firm w targach, przygotowanie i dystrybucja materiałów np. w mediach czy też emisja spotów i filmów. Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych to 150 tys. zł. Uruchomienie naboru wniosków dla firm zainteresowanych m.in. udziałem w targach Hannover Messe, zaplanowano na początek 2017 r. Konkurs przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.