Nasze lasy są narodowym dobrem Polaków, które wpisuje się również w rozwój zielonej gospodarki całej Europy. Patrząc z tej odległej perspektywy, łatwiej nam dziś docenić dalekosiężne znaczenie właściwych decyzji podejmowanych przed prawie wiekiem przez ludzi, którzy tworzyli zręby polskiego leśnictwa, a w kolejnych latach dostosowywali Lasy Państwowe do wyzwań stojących przed Polską, do polityki ochrony środowiska i zmian w rozwoju gospodarki.

Dziś leśnicy stoją przed nowymi wyzwaniami. Leśnictwo wielofunkcyjne, duże zaangażowanie Lasów Państwowych w sprawy ochrony przyrody, gospodarka rynkowa, silna presja społeczeństwa na lasy to problemy, z którymi leśnicy na co dzień muszą sobie radzić.

Współczesne leśnictwo w Polsce łączy cele ochronne, hodowlane oraz produkcyjne z potrzebami ekologicznymi i społecznymi, dbając przede wszystkim o trwałość zrównoważonej gospodarki leśnej.

Po II wojnie światowej lesistość Polski znacznie wzrosła i dziś wynosi 29,4 proc. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości z 1995 r. do roku 2050 lasy powinny w Polsce zajmować 33 proc. powierzchni kraju. Jednocześnie Lasy Państwowe są w stanie zaspokajać popyt na drewno w sposób, jaki w niczym nie zagraża naszym lasom i przyrodzie. Choć od początku lat 90. sprzedaż drewna z Lasów Państwowych wzrosła ponad dwukrotnie (do 38 mln m3 planowanych na 2015 r.), to niemal tak samo zwiększyły się zasoby drewna w Lasach Państwowych (do 1,9 mld m3). Wzrost pozyskania idący w parze ze wzrostem zasobów wynika z decyzji opartych na opinii naukowców oraz wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. W planach do 2030 r. pozyskanie drewna ma wzrosnąć do 40 mln m3 rocznie.

Sektor leśno-drzewny to jeden z większych i prężnie działających sektorów przemysłowych w kraju. W 2013 r. zatrudnienie w tym sektorze wynosiło 322,2 tysięcy osób, a produkcja sprzedana całego sektora wynosiła ponad 98 mld zł. Lasy Państwowe są głównym dostawcą drewna na rynku krajowym. W związku z tym prowadzą one szeroki dialog z przedstawicielami przemysłu drzewnego w celu wypracowania optymalnych zasad sprzedaży drewna, które będą zgodne z prawem i oczekiwaniami przedsiębiorców.

W opublikowanym niedawno Przeglądzie ekologicznym Polski (edycja 2015) Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w dziale „Leśnictwo i bioróżnorodność biologiczna” stwierdziła, że „Polska ma długą tradycję w zrównoważonym gospodarowaniu lasami, które umożliwiło zwiększenie pozyskania drewna, nie naruszając przy tym zasobów przyrody oraz zachowując różnorodność biologiczną w lasach”. OECD przypomniało też, że w 2013 r. Lasy Państwowe otrzymały nagrodę UNESCO za działania na rzecz ochrony środowiska. Cieszę się, że osiągnięcia polskiego leśnictwa spotykają się z dużym uznaniem instytucji międzynarodowych i liczę, że w nadchodzących latach zarządzanie Lasami Państwowymi będzie odbywać się na podobnie wysokim poziomie.