iększość dużych polskich miast wdrożyła już takie systemy i stale je rozbudowuje. Podstawowe funkcje takiego systemu polegają na sterowaniu i zarządzaniu ruchem drogowym na terenie miasta, zarządzaniu systemem priorytetów przejazdu dla pojazdów komunikacji zbiorowej, czy informowaniu użytkowników o warunkach drogowych, czasach i optymalnych trasach przyjazdu (systemy informacji pasażerskiej). Do takiego działania systemów przyzwyczailiśmy się już dzisiaj, nie zdając sobie być może sprawy, że priorytetem ich działania jest zapewnienie bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, w celu poprawy mobilności społeczeństwa i komfortu życia. ITS nie są oczywiście panaceum na zatłoczone miasta i nie rozwiążą wszystkich problemów, ale wspierają działanie systemu transportowego miasta, optymalizując jego działanie, umożliwiając natychmiastowe oddziaływanie na ruch drogowy, zastępując drogie inwestycje infrastrukturalne (przebudowa dróg i infrastruktury).

Kolejne etapy rozwoju systemów ITS będą obejmowały m.in. wdrożenie systemów C-ITS, które umożliwiają wymianę informacji między pojazdami i między pojazdami a infrastrukturą (ang. V2V i V2I). Już dzisiaj kierowcy wymieniają się danymi drogowymi w środowiskach społecznościowych, natomiast wdrożenie systemów C-ITS powinno zapewnić wiarygodną i szybką informację. Będzie ona dostarczana bezpośrednio do systemów pokładowych pojazdu, co umożliwi np. szybsze rozpoczęcie hamowania w sytuacji zagrożenia najechaniem na poprzedzający pojazd, który rozpoczął manewr zwalniania na skutek wtargnięcia na drogę pieszego. Systemy te będą również umożliwiały wymianę innych informacji, np. o warunkach drogowych, co będzie się w sposób pośredni przekładało na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W Unii Europejskiej trwają prace nad zharmonizowaniem wdrożenia takiego systemu na terenie całej europy.

Kolejnym wyzwaniem w zakresie rozwoju systemów ITS będzie potrzeba uwzględnienia w ich działaniu pojazdów zautomatyzowanych, a w przyszłości w pełni autonomicznych. Według klasyfikacji SAE (ang. Society of Automotive Engineers) w pojazdach, które osiągnęły V stopień automatyzacji nie będzie już konieczna w pojeździe obecność kierowcy, a nawet pojazd może być już w ogóle pozbawiony kierownicy. Może się wydawać, że są to obecnie wizje przyszłości, ale biorąc pod uwagę zaangażowanie największych firm z branży motoryzacyjnej i kluczowych producentów pojazdów, automatyzacja (autonomizacja) transportu może stać się naszą rzeczywistością już w okresie najbliższych 10-15 lat. Systemy ITS powinny uwzględniać informacje z pojazdów autonomicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalizacji efektywności ruchu drogowego. Dane o natężeniu ruchu, potrzebach w tym zakresie, o utrudnieniach (np. roboty drogowe) i bieżących zdarzeniach (np. zatrzymany pojazd), będą szybciej przekazywane do centrum zarządzania ruchem.

Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego prowadzi prace badawcze związane z pojazdami autonomicznymi i Inteligentnymi Systemami Transportowymi, a także systemami dla pojazdów elektrycznych. W ciągu ostatnich 10-ciu lat zrealizowano krajowe i międzynarodowe projekty badawcze związane np. z pokładowymi systemami inteligentnego zarządzania energią w pojazdach elektrycznych (projekt EYEVID – www.eyevid.pl), problematyką transferu kontroli w pojeździe autonomicznym (projekt aDrive – www.adrive.its.waw.pl). Instytut dysponuje wysokiej klasy symulatorami jazdy umożliwiającymi badania związane z pojazdami autonomicznymi i badania infrastruktury drogowej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.