amery sieciowe wykorzystywane są na całym świecie do monitorowania ruchu ulicznego, prowadzenia dozoru wizyjnego oraz we wszelkich zastosowaniach związanych z bezpieczeństwem. Ponieważ technologia w jakiej powstają jest technologią przyszłości, wypierają analogowe systemy CCTV, których możliwości dalece przewyższają. W nastającej dobie Internetu przedmiotów kamery sieciowe są w stanie poprawić funkcjonowanie inteligentnych miast, jakość życia, podróżowania i pracy ich mieszkańców.

Zastosowania kamer sieciowych są bardzo szerokie – od systemów informacji miejskiej, w których kamery stanowią kluczowy element centrum monitoringu nadzorującego szereg funkcji miasta związanych z bezpieczeństwem, energią, zdrowiem, ruchem ulicznym i transportem – po zrównoważone planowanie miasta uwzględniające rozwiązania środowiskowe, które obejmują monitorowanie jakości powietrza, poziomu hałasu czy promieniowania ultrafioletowego. Oprócz tego urządzenia te można wykorzystać w sposób innowacyjny w handlu, rozrywce i turystyce, w szczególności we współpracy z technologiami mobilnymi i lokalizacyjnymi.

 

Poniżej przedstawiono 10 możliwych zastosowań z przeznaczeniem dla inteligentnych miast:

Powyższe przykłady nie wyczerpują potencjalnych obszarów zastosowań kamer sieciowych przy współpracy z innymi czujnikami, systemami informatycznymi oraz rozwiązaniami w zakresie analizy danych będącymi częścią sieci inteligentnego miasta. Choć nadal będą odgrywać istotną rolę w wykrywaniu przestępstw, ochronie infrastruktury i skutecznym reagowaniu na nagłe zdarzenia, nadszedł już czas na wyjście poza dotychczasowe schematy i poszukiwanie nowych obszarów zastosowań, w których kamery sieciowe wykażą drzemiący w nich potencjał – znaczące podwyższenie jakości życia w mieście.