osnący ruch i korki na drogach, zła jakość powietrza to przykłady problemów, z którymi mierzy się w zasadzie każde duże miasto na świecie, w tym Warszawa.

Jednak to właśnie w miastach tkwi potencjał do zwalczania złożonych problemów. Zmieniające się miasta - z dnia na dzień lepiej zorganizowane, bezpieczniejsze, bardziej zielone, z atrakcyjną ofertą edukacyjną i kulturalną - zyskują ogromną siłę przyciągania zdolnych, kreatywnych ludzi i wartościowego kapitału. Przy ich zaangażowaniu możliwy jest rozwój miasta jako wielowymiarowej, efektywnej platformy, w której każdy może coś zaoferować, a jednocześnie coś wziąć.

Inteligentne miasto nie jest tworzone przez wiele nowoczesnych systemów – jest tworzone przez nowoczesne systemy powiązane w inteligentny sposób. Jednym z najistotniejszych zagadnień związanych z realizacją takiego podejścia jest wdrażanie narzędzi oraz metod pozwalających na efektywne wykorzystanie danych pochodzących z rozproszonych źródeł, również z różnego rodzaju urządzeń Internetu Rzeczy (IoT). Przykładowo, dane o mobilności mieszkańców mogą pochodzić z bramek metra, biletomatów i kasowników, ale także z kamer monitoringu, logowania do stacji sieci komórkowej i Wi-Fi, aplikacji lokalizacyjnych. W efekcie rozwoju technologii, ilość dostępnych danych tego typu wzrasta lawinowo.

Oczywiście istotą dostępności danych nie jest ich posiadanie, ale efektywne wykorzystanie. Dlatego miasta powinny wiele uwagi poświęcić procesom transformacji cyfrowej. To właśnie w działaniach związanych z cyfryzacją materializuje się idea miasta inteligentnego, jako platformy powiązanych ze sobą systemów, inteligencji ludzkiej i komputerowej. Istotę takiej platformy stanowi zastosowanie metod uczenia maszynowego, przetwarzania dużych zbiorów danych (big data) oraz elementów sztucznej inteligencji. Przykładem takiego rozwiązania są tablice na przystankach wyświetlające informacje o szacowanym czasie przyjazdu autobusów czy tramwajów. To jednak dopiero początek drogi, ponieważ istotą budowy szerokiej platformy, jest powstanie analogicznych rozwiązań dla pozostałych systemów komunikacji publicznej oraz ich powiązanie. W modelu takiej implementacji wartością jest dostarczanie użytkownikom cennych dla nich informacji. Mogą być one przekazywane w różnorakiej formie – od serwisów internetowych, przez aplikacje mobilne, po rozmieszczone w mieście ekrany.

Miejska platforma to przestrzeń wymiany wiedzy pomiędzy mieszkańcami a urzędem. Ekspansja technologii stymulującej rozwój społeczeństwa informacyjnego, może przyczynić się do zwiększenia poziomu zaufania do instytucji publicznych oraz demokratyzacji procesów decyzyjnych. Osiąganiu tych założeń sprzyjają rozwiązania takie, jak miejskie wielokanałowe centra kontaktu, platformy otwartych danych i e-usług.

Co najważniejsze – platforma charakteryzuje się wzajemnością oddziaływań, otwartością i dostępnością. Znosi ograniczenia tradycyjnego sposobu komunikacji, w którym aby załatwić swoja sprawę czy uzyskać dostęp do jakiegoś zasobu, obywatel musi przyjść do urzędu, względnie wysłać stosowne pismo. Platforma pozwala otworzyć miasto na jego zróżnicowane otoczenie, umożliwia udostępnienie wiedzy i danych, a w efekcie ułatwia interakcję korzystną dla każdej ze stron. To dzięki miejskiej platformie danych, programista może dziś zaproponować autorską aplikację mobilną dla mieszkańców, bazującą na dostępnych danych z transportu miejskiego (w ten sposób powstała np. aplikacja WarszawskiNinja informująca o utrudnieniach na planowanej trasie przejazdu). Dzięki platformie kontaktu (takiej jak np. Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 czy nowojorskie NYC311) mieszkaniec zgłosi usterkę w przestrzeni miasta i otrzyma powiadomienie o sytuacji nadzwyczajnej. Dzięki ofercie e-usług, uzyska wygodny dostęp do dojrzałych usług cyfrowych, z których skorzysta przez Internet. Przedsiębiorca – z wykorzystaniem platformy IoT – sprawdzi, jakie urządzenia umieszczone są w przestrzeni miasta, zanim podejmie decyzje o inwestycji w rozwój swojego biznesu. I tu właśnie powstaje prawdziwa wartość dodana tzw. smart city.