łock to miasto, które ciągle się rozwija. Dzięki partnerstwu publiczno-prywatnemu w mieście powstają nowe inwestycje, które przynoszą korzyści nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla mieszkańców Płocka.

W listopadzie 2015 roku miasto podpisało z firmą Siemens pierwszą umowę w formule PPP na projekt dotyczący modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej. Celem projektu jest przede wszystkim zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także efektywne zarządzanie energią w okresie trwania umowy. Projekt PPP, który został zrealizowany w Płocku zachęcił włodarzy miasta do kontynuowania wysiłków ukierunkowanych na wykorzystanie tej formy współpracy. Aktualnie toczą się postępowania mające na celu realizację kolejnego etapu termomodernizacji budynków, inwestycji związanej z budową parku wodnego oraz modernizacji oświetlenia ulicznego. Nasze miasto planuje również korzystać z modelu koncesji na roboty budowlane lub usługi w celu wybudowania centrum sportowego oraz kolumbarium na terenie cmentarza komunalnego.

 

 

Co Pana zdaniem jest głównym filarem rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w mieście?

W Płocku przede wszystkim jako Samorząd staramy się być otwarci na inwestycje, chętnie rozmawiamy z przedsiębiorcami, chcemy być dla nich partnerami, a nie tylko urzędnikami. Moim zdaniem istnieją trzy filary, dzięki którym partnerstwo publiczno-prywatne może się rozwijać z sukcesami. Pierwszym z nich są ludzie, a dokładniej zespół, który pracuje nad projektem. Najkorzystniej jest, kiedy złożony jest on ze specjalistów, którzy są ekspertami w swojej dziedzinie. Muszą być kompetentni i odważni, nie mogą bać się podejmowania trudnych, często ryzykownych decyzji na każdym etapie inwestycji. Kolejnym filarem jest dobry doradca, który pomoże przebrnąć nam przez wszystkie etapy inwestycji, z którymi sami nie potrafimy sobie poradzić. Takim doradcą może być np. doświadczony prawnik, który pomoże nam przejść przez wszystkie formalne etapy projektu. Ostatnim filarem jest dobór odpowiedniego partnera, z którym będziemy prowadzić naszą inwestycję. Bardzo ważne jest, aby nasz partner realizując swoje plany miał także na względzie dobro społeczności lokalnej, by był skłonny do rozmów i negocjacji.

Działki inwestycyjne są w pełni uzbrojone, przez co przedsiębiorca, który decyduje się tworzyć biznes w Płocku nie musi martwić się o kolejne pozwolenia i zajmować się biurokracją.

Jakie inwestycje prowadzone przez miasto mogą być korzystne dla mieszkańców oraz wspierać rozwój lokalnych biznesów i przyciągać potencjalnych przedsiębiorców?

W Płocku tworząc nowe inwestycje staramy się przede wszystkim myśleć o mieszkańcach miasta. Pragniemy by młodzi ludzie nie uciekali z naszego miasta do większych aglomeracji, do Warszawy czy do Łodzi, a wspierali swoją wiedzą i doświadczeniem nasze lokalne inwestycje i przedsiębiorstwa. Dlatego staramy się stworzyć w Płocku jak najlepsze warunki do życia, szczególnie dla ludzi młodych, wykształconych, którzy zakładają rodziny, mają dzieci. W mieście dbamy o edukację, działają u nas publiczne przedszkola i żłobki, w których nie brakuje miejsc dla najmłodszych. Również ceny wynajmu czy zakupy mieszkań są niższe niż w bardzo dużych miastach. Do tego przyciągając przedsiębiorców staramy się tworzyć atrakcyjne miejsca pracy, które pozwalają młodym ludziom nie tylko zarabiać pieniądze, ale także rozwijać się i cały czas podnosić swoje kwalifikacje. Aby przyciągnąć do naszego miasta przedsiębiorców tworzymy i wspieramy specjalne strefy. Działki inwestycyjne są w pełni uzbrojone, przez co przedsiębiorca, który decyduje się tworzyć biznes w Płocku nie musi martwić się o kolejne pozwolenia i zajmować się biurokracją. Dzięki temu, że w naszym mieście żyje się wygodnie, dysponujemy także kadrą doświadczonych, wykształconych specjalistów, którzy chętnie podejmą pracę w nowo powstającym przedsiębiorstwie.