odzkie GO to obecnie największa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, mająca na celu pomoc przedsiębiorcom z województwa łódzkiego w zdobywaniu zagranicznych rynków. Na czym dokładnie polega projekt Lodzkie GO? Jakie są jego główne założenia?

Projekt Lodzkie GO to misje i targi zagraniczne, a także szereg działań marketingowych, których celem jest zwiększenie poziomu internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw z regionu Łódzkiego. Mowa tu o branżach mających strategiczne znaczenie dla gospodarki województwa łódzkiego: budowlanej, innowacyjnego rolnictwa i przetwórstwa, logistyki, energetyki i odnawialnych źródeł energii oraz informatyki i telekomunikacji. W ramach projektu przedsiębiorcy mogą wziąć udział w targach oraz misjach zagranicznych, w tym na terenie Niemiec i Chin. Gwarantujemy przedsiębiorcom m.in. powierzchnię wystawienniczą, pokrywamy koszty przygotowania materiałów informacyjno-promocyjnych, a także przelotu bądź przejazdu na miejsce oraz miejsce hotelowe.

Realizując Lodzkie GO zakładamy wzrost konkurencyjności firm z województwa łódzkiego. Firmy mają szansę na promocję swojej oferty, ale również nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, pozyskanie nowych rynków zbytu i w konsekwencji zwiększenie eksportu.

Liczba miejsc jest ograniczona i motywuje rywalizację o tego typu szansę w gronie przedsiębiorców. Kto może się o nią ubiegać?

W wyjazdach mogą brać udział przedsiębiorcy reprezentujący sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, zarejestrowani i prowadzący działalność na terenie województwa łódzkiego, odpowiadającą oczywiście specyfice organizowanej misji gospodarczej i targów.

Realizacja projektu zakłada szereg działań umożliwiających zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw regionu łódzkiego. Jakie szanse dla rozwoju działalności przedsiębiorców zakłada Lodzkie GO?

Realizując Lodzkie GO zakładamy wzrost konkurencyjności firm z województwa łódzkiego. Firmy mają szansę na promocję swojej oferty, ale również nawiązanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, pozyskanie nowych rynków zbytu i w konsekwencji zwiększenie eksportu. Liczymy też na podniesienie konkurencyjności firm poprzez zapewnienie dostępu do nowych technologii.

Lodzkie GO stawia na wiedzę i praktyczne narzędzia służące analizie i diagnozie potencjału rynkowego przedsiębiorstw. W tym celu przygotowali Państwo program szkoleniowy – jakie są jego główne założenia?

Celem szkoleń jest wyposażenie przedsiębiorców w wiedzę i praktyczne narzędzia. Mają one umożliwić analizę oraz diagnozę potencjału wewnętrznego i zewnętrznego przedsiębiorstw, określenie pozycji rynkowej, a także wsparcie w zakresie wyznaczania celów strategicznych. Jest to bardzo istotne w kontekście udziału w planowanych wydarzeniach. Znaczącym elementem tych szkoleń jest przekazanie wiedzy na temat potencjalnych rynków docelowych, w tym analiza aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i innych zasad, warunkujących dostęp do poszczególnych rynków zbytu. Ma to fundamentalne znaczenie w kontaktach z tak inną od naszej kulturą, jak chińska.

Pierwsze kroki misji gospodarczej w Chinach pod kątem promocji produktów spożywczych zostały już podjęte. Jakie są dalsze planowane działania w tym obszarze?

Będziemy kontynuować rozpoczęte działanie. Relacje Łódzkiego z Chinami pogłębiają się. Dość powiedzieć, że terminal przeładunkowy na łódzkim Olechowie przyjął w ostatnim roku 1000 pociągów z Chin. Coraz intensywniej działają nasi eksporterzy, kolejnych chcemy do tego zachęcić. Warto inwestować pieniądze w internacjonalizację przedsiębiorstw, zwłaszcza tych najmniejszych. To najlepszy sposób na poszerzanie rynku i wyrównywanie deficytu w handlu z Państwem Środka. Oczywiście nie odpuszczamy działań mających na celu ekspansję na rynki europejskie. Chcemy tu rozszerzać ofertę również na wschód. Warto śledzić nasze działania w tym zakresie, np. za pośrednictwem strony golodzkie.com.