szystko, co obecnie decyduje o wysokiej jakości życia mieszkańców Krakowa, coraz silniej łączy się z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych, powszechnym dostępem do szerokiej oferty edukacyjnej, wysokimi wskaźnikami bezpieczeństwa czy zapewnieniem przyjaznego, ekologicznego i efektywnego systemu transportowego. Taka właśnie powinna być współczesna metropolia, kierunkująca rozwój miasta na następne dziesięciolecia – mądra, pełna możliwości, przyciągająca bogactwem i różnorodnością propozycji. Kraków znany jest z szerokiej oferty biznesowej, kulturalnej, rozrywkowej i sportowej – co czyni go atrakcyjnym i gospodarczym ośrodkiem o międzynarodowej renomie. Ale myślenie w skali globalnej nie wystarcza, trzeba działać również lokalnie. Dzięki energii i kreatywności mieszkańców, ich uczestnictwu w życiu miasta można stworzyć spójną przestrzeń do rozwoju. Liczne programy społeczne kładące nacisk na partycypację obywatelską, branie współodpowiedzialności za życie naszego miasta, osiedla czy sąsiedztwa, czynią Kraków miastem w którym dobrze się żyje.