ajwiększym atutem Piotrkowa Trybunalskiego jest jego lokalizacja, w centrum Polski, przy autostradzie A1 i krajowej drodze ekspresowej S8. Atrakcyjność inwestycyjną podnosi dodatkowo lokalne lotnisko z 1000 – metrowym, utwardzonym pasem startowym dla samolotów kategorii dyspozycyjnej oraz bliskość międzynarodowych portów lotniczych (Łódź – 50 km, Warszawa Okęcie – 130 km, Katowice-Pyrzowice – 140 km).

Dla zainteresowanych rozpoczęciem działalności w Piotrkowskiej Podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE), miasto przygotowało ponad 5 hektarowy teren. Nieruchomość objęta jest mpzp, którego zapisy pozwalają na lokalizację obiektów przemysłowo-produkcyjnych i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej, przebiegającej w ulicy, a także bocznicy kolejowej. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie łsse korzystają z pomocy publicznej przyznanej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pomoc publiczna przyznawana jest z tytułu: nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

 


 

W mieście, od kilku lat funkcjonuje Piotrkowska Strefa Aktywności Gospodarczej. Wyznaczone tereny inwestycyjne objęte są preferencyjną stawką dzierżawy. Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę gruntu wynosi 0,10 zł (netto) za 1 m2. Okres dzierżawy wynosi 10 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne lata lub zakup nieruchomości.

Miasto posiada również atrakcyjną ofertę dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych, zlokalizowanych w sąsiedztwie, ponad 50 hektarowego, zbiornika wodnego Bugaj. Są to nieruchomości usługowe przeznaczone pod działalność hotelarską, gastronomiczną, sportową i rekreacyjną oraz tereny pod budownictwo wielorodzinne przy nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym.

Firmy inwestujące w Piotrkowie Trybunalskim mogą ubiegać się o przyznanie ulg inwestycyjnych w postaci zwolnień w podatku od nieruchomości.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:

– na okres 1 roku utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 300.000zł,

– na okres 2 lata utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 600.000zł,

– na okres 3 lata utworzenie co najmniej 25 nowych miejsc pracy lub poniesienie nakładów inwestycyjnych o wysokości co najmniej 1.500.000zł.

 

BAZA OFERT INWESTYCYJNYCH

 


 
Kontakt: Biuro Planowania Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, tel. 44 7321875, 44 7321841, e-mail: obsluga.inwestorow@piotrkow.pl