przypadku pojazdów ciężarowych i dostawczych, serwis zwykle odbywa się w ramach kontraktów obsługowo-naprawczych lub też warunki serwisowania i napraw są precyzyjnie określane w umowach podpisywanych przy nabyciu pojazdów u dealera. Często wiążą się z zapewnieniem usług assistance świadczonymi przez sieć danej marki w krajach, do których jest realizowany transport. W przypadku dużych flot wiele firm transportowych decyduje się na utrzymywanie własnego serwisu, zlokalizowanego najczęściej bezpośrednio na terenie firmy.

W przypadku flot składających się z pojazdów osobowych zwykle mamy do czynienia z pojazdami nabytymi w leasingu lub w formie wynajmu długoterminowego – czyli nowymi i pozostającymi na gwarancji w okresie użytkowania. W tym przypadku mówiąc o serwisowaniu należy mieć na myśli raczej bieżącą obsługę pojazdów, a nie naprawy, które są wykonywane w ramach gwarancji producenta. Dodać tu należy, że taka obsługa odbywa się przeważnie w sieci serwisowej wybranej przez firmę leasingową lub wynajmującą pojazdy (CFM), co dzięki stałym stawkom za robociznę, rabatom na części i konkurencyjnym warunkom w serwisach przyczynia się do znacznej redukcji kosztów. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy leasingowej powinien jednak bardzo dokładnie zapoznać się z oferowanymi warunkami serwisowania pojazdów w okresie ich użytkowania, tak, by mieć pewność, że obsługa aut będzie realizowana z zachowaniem najwyższych standardów pracy i przy użyciu części najwyższej jakości.

W przypadku mniejszych flot, lub gdy pojazd jest zakupiony przez firmę, bardzo ważne jest rozważenie przedłużenia gwarancji lub zakup kontraktu serwisowego. W ramach takiego kontraktu dokonywane są bieżące przeglądy i obsługa eksploatacyjna pojazdu (wymiana opon, płynów, oleju, klocków hamulcowych oraz drobnych usterek). I chociaż zakup takiej usługi wiąże się z uiszczaniem stałej miesięcznej zryczałtowanej opłaty, jest to rozwiązanie korzystne dla niedużych firm, gdyż pozwala na bardzo precyzyjne zaplanowanie wydatków w skali roku i nie naraża firmy na ponoszenie dużych kosztów przy jednorazowym przeglądzie np. 10 samochodów. Gdy nieduża flota składająca się z kilkunastu czy kilkudziesięciu pojazdów porusza się w promieniu 30-40 km od siedziby firmy, warto rozważyć wynegocjowanie umowy z jednym dealerem lub serwisem, co ograniczy koszty. W umowie możemy doprecyzować czy chcemy, by serwis i naprawy były realizowane z użyciem części z logo producenta, czy części innych producentów, ale wd. definicji BER – oryginalnych, czy też nieoryginalnych. Użycie nieoryginalnych zamienników może jednak okazać się pozorną oszczędnością, bo może przyczynić się do awarii większego zespołu a nawet do utraty gwarancji (o ile taka część miała wpływ na powstanie awarii).

Duże znaczenie w serwisowaniu mają przebiegi pojazdów. Koszty inaczej będą się rozkładały w przypadku samochodów z 10-15 tys. km. przebiegu, a inaczej w przypadku 70-80 tys. km rocznie.

Podejmując decyzję o sposobie serwisowania warto bardzo dokładnie sprawdzić ofertę potencjalnych dostawców usług serwisowych i szczegółowo porównać poszczególne parametry, które finalnie umowa ma objąć. Niebagatelne znaczenie ma sposób użytkowania pojazdu – szkolenia i finansowe motywowanie kierowców do przepisowej, ekonomicznej i delikatnej jazdy pozwala zachować pojazd w dobrym stanie technicznym i wpływa na podniesienie jego wartości rezydualnej.