Coraz więcej osób odpowiedzialnych za zarządzanie parkiem samochodów dostrzega potencjał wygenerowania oszczędności na flocie poprzez zmniejszenie jej szkodowości. Jak tego dokonać?

Jednym z takich sposobów jest wdrożenie projektów z doskonalenia techniki jazdy. Polegają one na wyłonieniu przy pomocy telemetryki lub audytu kierowców, którzy wykazują się największą szkodowością. W kolejnym etapie są oni kierowani na szkolenia z doskonalenia techniki jazdy, w tym także ekojazdy. Szkoleniom tym towarzyszą kampanie edukacyjne przeprowadzane wśród pracowników całej firmy. Efekty ekologicznej i ekonomicznej jazdy są niemal od razu zauważalne. Pierwszym z nich jest mniejsze zużycie paliwa. Jednak nie jest to jedyny obszar optymalizacji kosztów floty. Drugim nie mniej ważnym efektem jest mniejsze zużycia części eksploatacyjnych pojazdu (takich jak m.in. klocki hamulcowe), dzięki czemu minimalizujemy również międzyprzeglądowe akcje serwisowe spowodowane ponadnormatywnym zużyciem w/w podzespołów. Eko jazda przekłada się również na „przedłużenie życia” opon w pojazdach. Ecodriving to taktyka poruszania się na drodze pozytywnie wpływająca nie tylko na koszty utrzymania pojazdu oraz środowisko. Technika ta wpływa również na zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, gdyż jednym z jej elementów jest przewidywanie zdarzeń.

Nieustanne doskonalenie

Ecodriving jest jednym z kilku proponowanych rodzajów szkoleń przez Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Obecnie ODTJ należące do PSM (Polskiego Stowarzyszenia Motorowego) przy współpracy z SKFS (Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych) pracują nad stworzeniem programu szkoleń z doskonalenia techniki jazdy dostosowanym do specyfiki polskich flot. Celem tego projektu jest opracowanie optymalnego kosztowo i uniwersalnego planu szkoleń, który pozwoli skuteczniej niż dotychczas zachęcić decydentów do udziału ich firm w szkoleniu kierowców.

Bezpieczeństwo się opłaca

Jednym z pierwszym fleet managerów, który zaimplementował we flocie którą zarządza projekt mający na celu m.in. zmniejszenie szkodowości jest Michał Soćko, menedżer ds. floty samochodowej Carlsberg Polska.

– Podstawowym filarem programu BACa są jednodniowe szkolenia na autodromach realizowane w wybranych ośrodkach szkoleniowych. Od początku współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Motorowe Ośrodków Doskonalenia Techniki Jazdy, z rekomendacji którego wytypowaliśmy kilka ośrodków na terenie Polski, w których możemy realizować podobny program. Ta współpraca jest dla mnie bardzo cenna gdyż w ten sposób mamy dostęp do najlepszej jakościowo infrastruktury i kadry trenerskiej reprezentujących najwyższy poziom. Obecnie wytypowane mamy cztery ośrodki. W Bednarach, Toruniu, Warszawie i Kielcach. Ćwicząc w warunkach obniżonej przyczepności kładziemy nacisk na komunikat – jak nie doprowadzić do sytuacji niebezpiecznej, dopiero w drugiej kolejności jak sobie z nią radzić. W jeden dzień nie wygenerujemy nawyków koniecznych w sytuacji kryzysowej natomiast budując świadomość – uczymy ich unikania. Plan szkolenia jest wzbogacony o warsztaty poświęcone pierwszej pomocy przedmedycznej oraz jazdy defensywnej i ekonomicznej. Jednak szkolenia to nie wszystko. Ważnym obszarem jest osobiste zaangażowanie i pozytywne emocje użytkowników. Zachęcenie ich do myślenia o bezpieczeństwie – wyjaśnia Michał Soćko.

Kolejną firmą która z sukcesem realizuje długookresowy projekt szkolenia kierowców jest Kompania Piwowarska. Katarzyna Orłowicz-Grzymkowska potwierdza, że sukcesywnie począwszy od roku 2013 firma wysłała na szkolenie z bezpiecznej, ekologicznej i defensywnej jazdy już ponad 1000 kierowców.

– Program „Świadomy Kierowca KP” jest programem, który realizowany w Kompanii Piwowarskiej przyczynia się od kilku lat do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy kierowców samochodów osobowych. Tym, co wyróżnia Nasz program szkoleniowy jest fakt , że duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne budujące nawyk bezpiecznej i ekologicznej jazdy. Realizując ten projekt chcemy zminimalizować ryzyko powstawania wypadków przy pracy, obniżać szkodowość oraz podnosić komfort pracy naszych kierowców. Nie bez znaczenia jest dla Nas również wpływ jaki mamy na środowisko tzn. zmniejszenie spalania i emisji CO₂.

Budowane w poszczególnych okresach kolejne etapy programu „Świadomego Kierowcy KP” skupiają uwagę użytkowników na kluczowych elementach bezpieczeństwa, defensywnej i ekologicznej jazdy. Jednym z haseł promujących defensywną jazdę, które staramy się utrwalać Naszym kierowcom to PUPA – jest to skrót od ważnych działań, o których powinni pamiętać kierowcy, a które w szczegółach wskazują kierowcom jak działać, aby osiągnąć najlepsze efekty. PUPA dla nas to hasła – Przyśpieszaj zdecydowanie, Utrzymuj stałą prędkość, Przewiduj, Aktywnie hamuj silnikiem – wyjaśnia Katarzyna Orłowicz-Grzymkowska.

Długofalowa realizacja projektu pod nazwą Świadomy Kierowca pozwoliła na dostrzeżenie jeszcze innych bardzo ważnych dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstwa efektów – dzięki programowi ograniczono spadek wydajności pracy oraz zwiększono jej komfort.

W chwili obecnej w Kompanii Piwowarskiej wystartowała II faza programu szkoleniowego „Aware Driving Wizja Zero” mająca za zadanie przeprowadzenie szkoleń w grupie już szkolonych w Etapie I kierowców.

W jej zakresie jest między innymi indywidualna jazda obserwowana wraz z instruktorem, panel pierwszej pomocy w praktyce – zajęcia z fantomami oraz panel teoretyczny skupiający się na odświeżeniu wiedzy w zakresie przepisów ruchu drogowego wraz z testami psychologicznymi i testami na prawo jazdy. Te wszystkie działania pozwolą nam w tym etapie na opracowanie indywidualnego profilu dla każdego kierowcy tak, aby w III fazie naszego projektu skierować każdego z pracowników na szkolenia ukierunkowane , których celem będzie wyeliminowanie indywidualnie zidentyfikowanych braków zarówno w zakresie eko-bezpiecznej jazdy jak i manewrów parkingowych.

Wszystkie te działania mają sprawić, że nasi pracownicy będą świadomymi kierowcami ,że będą bezpieczni nie tylko dla siebie, ale również dla innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku tej firmy oszczędności wygenerowanie dzięki implementacji szkoleń z doskonalenia techniki jazdy w tym ekojazdy są imponujące:

– W pierwszym etapie projektu przeszkoliliśmy 1000 osób – użytkowników samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Efektem była potwierdzona wówczas telemetrią ponad 5 proc. oszczędność zużycia paliwa. W roku 2013 projekt wspólnie z projektem wprowadzenia alternatywnego zasilania paliwem LPG dla floty ciężkiej łącznie wygenerował spadek o ponad 220 000 litr zużycia paliwa oraz redukcję emisji CO₂ o 700 ton – dodaje Katarzyna Orłowicz-Grzymkowska.

Ecodriving jest jednym z wielu sposobów na optymalizację kosztów floty w firmie. Od pozostałych jednak odróżnia go wartość dodana dla pracowników – pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych nie tylko w pracy lecz także w życiu codziennym.