Absencja każdego pracownika w pracy, to dla pracodawcydodatkowy koszt, a w przypadku handlowca to dodatkowo nie osiągnięte przychody. Przedstawiamy zarządom firm, dyrektorom finansowym, dyrektorom HR, ich akcjonariuszom  nowe nie doceniane fakty, które mają bezpośredni wpływ na roczne przychody i dochody, wyniki finansowe ich firm. W szczególności dotyczy to firm, które posiadają duże floty samochodów, gdzie są one istotnym narzędziem pracy osób odpowiedzialnych za sprzedaż.

Ocena tego zjawiska w skali makro, odpowiedniej do wielkości przedsiębiorstwa w ujęciu np. rocznym pokazuje rozmiar i konsekwencje biznesowe tych zdarzeń. Wskazane jest wprowadzenie systemu monitorowania kosztów absencji z tytułu kolizji drogowych w ujęciu utraconych przychodów.

Kolizja drogowa może skutkować jedno-, dwudniowym brakiem możliwości spotkania/dotarcia do klienta, wynikającym z braku możliwości korzystania z samochodu, z powodu konieczności dokonania formalności związanych z zgłoszeniem i opisem kolizji. W wielu przypadkach przerwa w kontaktach z klientami jest dłuższa, wynika z ewentualnych obrażeń pracownika, hospitalizacja, zwolnienia lekarskiego. Przykład średniej wielkości firmy z rynku polskiego. Przychód spółki w 2013 roku w tys. PLN – 1.460.260 PLN to oznacza, że każdy z 800 sprzedawców przynosi firmie 7.301 PLN przychodu dziennie. Gdyby 800 handlowców nie straciłoby rocznie jednego dnia w roku na obsługę kolizji, bądź odwrotnie 800 handlowców pracowałoby jeden dzień dłużej w roku dla firmy, to przychód byłby o 5.841.041 PLN wyższy. Średni wskaźnik szkód na rynku flotowym wynosi 1,5 szkody rocznie na jeden samochód, wobec czego można przykładowy powyższy wynik powiększyć o 50 proc. co daje kwotę 8.761.560 PLN nie osiągniętych przychodów. Ilość kolizji drogowych w firmach, a co za tym idzie niespodziewanych absencji pracownika w pracy jest wprost proporcjonalna do wiedzy i umiejętności kierującego. Posiadana przez niego wiedza i umiejętności są wprost proporcjonalne do zakresu edukacji zdobytej na kursie na prawo jazdy. Należy rozważyć wprowadzenie efektywnych rozwiązań organizacyjnych, które pozwolą zminimalizować opisane powyżej zjawisko. Spowoduje to min. większa skuteczność działania pracowników działu sprzedaży i zwiększenie przychodów firmy. Najbardziej efektywna metoda jest systemowe szkolenie w profesjonalnej szkole bezpiecznej jazdy. Pozwala na zdobycie kompetencji niemożliwych do zdobycia w żadnych innych warunkach. Zarządy firm, które działają skutecznie w kierunku wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracowników, w konsekwencji zwiększają efektywność biznesowa i wyniki finansowe kierowanych przez nich firm.