Większość firm leasingowych oferuje procedury uproszczone dla finansowania samochodów. Polegają one na uzyskaniu leasingu po spełnieniu kilku wymagań i braku konieczności przedstawiania dokumentów finansowych firmy. Analizując oferty, należy zwrócić uwagę na wymaganą opłatę wstępną, ponieważ każda firma wymaga innej wpłaty, aby zakwalifikować się do procedury uproszczonej. Większa wpłata wpływa na niższą ratę, niższy koszt leasingu, a także przekłada się na większą tarczę podatkową w miesiącu wniesienia opłaty.

Kolejną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest liczba rat leasingowych oraz łączny koszt leasingu. Aby rzetelnie porównać oferty, powinniśmy zsumować wszystkie wymagane umową płatności, a więc opłata wstępna + liczba rat + wartość końcowa, przy założeniu, że powyższe składniki są porównywalne. Wartość końcowa (WK) w formule leasingu operacyjnego jest dla klienta obowiązkowym kosztem wykupu i zakończenia umowy leasingu).

W odniesieniu do WK obowiązują odmienne reguły finansowe niż w przypadku opłaty wstępnej – im większa WK tym niższa rata, ale (uwaga) tym większa suma opłat, ponieważ niespłacony w czasie trwania umowy kapitał, pozostaje oprocentowany przez cały jej okres (średnio 36 miesięcy). Porównanie struktury oferty leasingowej jest pierwszym niezbędnym krokiem przed podjęciem decyzji o wyborze najlepszej dla nas oferty leasingu.

Wielu przedsiębiorców poprzestaje jednak na części finansowej, nie analizując w ogóle treści umowy. O czym należy pamiętać? Po pierwsze załącznikiem każdej umowy jest obowiązująca w danej firmie leasingowej tabela opłat i prowizji (TOiP), która zawiera listę obowiązkowych i możliwych opłat w czasie trwania umowy. Porównanie wartości kilku opłat może nam wskazać czy naprawdę wybraliśmy najlepszą ofertę. Po drugie, ważne są obowiązki korzystającego opisane w samej treści umowy. Zwłaszcza w przypadku samochodów należy zwrócić uwagę na to, czy nie będziemy zobligowani do korzystania wyłącznie z wyznaczonych serwisów, warsztatów naprawczych.

Nie wolno nam również zapomnieć o kosztach ubezpieczenia oraz o jego warunkach. Wśród klientów popularne jest przekonanie mówiące, że klient będzie w stanie znaleźć tańsze ubezpieczenie niż to, które proponuje finansujący. W istocie najtańsze oferty pochodzą od firm mających największy odsetek odmów wypłaty odszkodowania z niezbyt zrozumiałych powodów. Takie polisy nie zapewniają napraw na kosztach nowych części, a franczyza integralna (czyli udział własny klienta w ponoszeniu opłat każdej szkody) jest bardzo wysoka.

Przed finalną decyzją i zbyt pochopnym podpisaniem umowy warto przypomnieć sobie, ile czasu spędziliśmy na wyborze naszego wymarzonego samochodu i poświęcić choć jeden dzień na analizę i porównanie tych kilku najprostszych aspektów oferty, umowy leasingu i ubezpieczenia, po to, aby nasza decyzja była najlepsza dla naszej działalności, sposobu wykorzystywania samochodu w firmie i jej sytuacji finansowej.