W 2014 roku firmy leasingowe sfinansowały samochody lekkie o wartości 15,6 mld zł. Tak dobre wyniki dotyczą zarówno transakcji leasingowych, w których dochodzi do wykupu przedmiotu po zakończeniu umowy, jak i transakcji wynajmu długoterminowego. W 2009 roku członkowie Związku Polskiego Leasingu oraz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, dysponowali portfelem ponad 90 tys. aut w wynajmie długoterminowym. Przez ostatnie 5 lat rynek ten powiększył się do stanu blisko 150 tys. pojazdów, zachowując w tym czasie podobną strukturę. Niezmiennie największą popularnością cieszy się wynajem z pełną obsługą (FSL) – 74 proc.

Wynajem z pełną obsługą (FSL) zapewnia nie tylko finansowanie aut firmowych ze środków zewnętrznych, ale także przekazuje czynności związane z obsługą floty (takie jak: rejestracje, przeglądy, ubezpieczenia, czy likwidacje szkód) na zewnątrz. Usługa pozwala uprościć proces zarządzania flotą, przy jednoczesnej oszczędności kapitału i czasu przedsiębiorcy. Leasing z serwisem (LS), umożliwia finansowanie nie tylko leasingiem operacyjnym, ale także leasingiem finansowym. Leasing z serwisem zapewnia przynajmniej 2 usługi pozafinansowe, bez wymogu skorzystania z serwisu mechanicznego. Dla porównania FSL gwarantuje przynajmniej 3 usługi pozafinansowe, w tym zawsze serwis mechaniczny. Usługa wyłącznego zarządzania, która w ostatnim roku odnotowała wysoką dynamikę, koncentruje się na zapewnieniu dowolnej liczby usług pozafinansowych, wyręczając właściciela floty w procesie zarządczym.

Należy pamiętać, że auta nabywane przez firmy CFM i firmy leasingowe już dziś stanowią 2/3 wszystkich aut firmowych. Ogólnoeuropejskie badania pokazują, że prognozowany rozwój flot w naszym kraju jest wyższy niż w innych europejskich krajach, co należy łączyć z dużym potencjałem wciąż nienasyconego rynku.