Obowiązkowe ubezpieczenie OC musimy zawrzeć w związku z tym, iż jesteśmy posiadaczami samochodu. Obowiązek ten wynika z ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Należy pamiętać, iż w sytuacji niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, czeka nas kara nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny oraz konieczność wypłaty odszkodowania osobom poszkodowanym z własnych środków. Obecnie wysokość opłaty za brak ubezpieczenia OC p.p.m. wynosi: samochody osobowe (maksymalna stawka 3360 zł), samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy (maksymalna stawka 5040 zł).

W przypadku ubezpieczenia OC p.p.m., w odróżnieniu od ubezpieczeń dobrowolnych - dla wszystkich, którzy mają obowiązek się ubezpieczyć obowiązują takie same zasady. Zakłady ubezpieczeń, konkurują zatem wysokością składki oraz jakością obsługi. Warto zatem zawsze przed podjęciem decyzji o zawarciu lub kontynuowaniu umowy ubezpieczenia OC p.p.m., porównać oferty. Ostatnio pojawiła się możliwość likwidacji szkody wyrządzonej przez sprawcę, w ramach własnego ubezpieczenia OC p.p.m. (bezpośrednia likwidacja szkód – BLS). Możliwość ta od niedawna pojawiła się na rynku, ale daje bardzo ciekawą alternatywę dla tych, którzy wybierając ubezpieczenie OC p.p.m., woleliby aby szkodą wyrządzoną przez sprawcę zajmował się nasz ubezpieczyciel.  

Wybierając ubezpieczenie AC po pierwsze należy zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia, które możemy podzielić na podstawowy i rozszerzony. Do podstawowego zakresu ubezpieczania AC zaliczamy szkody powstałe na skutek kolizji, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, bądź szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych (np. pożar). W ramach zakresu rozszerzonego może wchodzić kradzież pojazdu. Istotny jest zakres terytorialny ubezpieczenia. Należy pamiętać, iż standardowo zakres terytorialny ubezpieczenia AC, nie obejmuje szkód kradzieżowych na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Ponadto należy zwrócić uwagę na katalog okoliczności ograniczających odpowiedzialność ubezpieczyciela. Bardzo istotną kwestią jest wybór wariantu w zakresie likwidacji szkody co ma wpływ na wysokość składki oraz sposób ustalenia odszkodowania. Można wyróżnić wariant kosztorysowy (odszkodowanie wypłacane na rachunek bankowy na podstawie kosztorysu sporządzanego przez ubezpieczyciela) oraz wariant serwisowy (wypłata odszkodowania na rachunek warsztatu naprawczego na podstawie wystawionej faktury za naprawę pojazdu). W wariancie kosztorysowym, z reguły odszkodowanie uwzględnia amortyzację, zamienniki części oraz ustaloną z góry przez ubezpieczyciela wysokość stawki roboczogodziny. W wariancie serwisowym, co do zasady ubezpieczyciele zapewniają ustalenie odszkodowania w oparciu o części oryginalne bez amortyzacji z zastosowaniem wysokości stawki warsztatu wykonującego naprawę. W związku z ostatnią nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług oraz wprowadzonymi ograniczenia w zakresie odliczenia podatku VAT przy naprawie pojazdów samochodowych, bardzo ważne jest to, aby odszkodowanie w ramach ubezpieczenia AC obejmowało podatek VAT, którego przedsiębiorca nie może odliczyć. 

Ubezpieczenie AC dla flot, charakteryzuje się tym, iż powinno być poprzedzone indywidualną analizą ryzyka dla każdej floty oraz zawierane jest na podstawie umowy generalnej dopasowanej do specyfiki działalności klienta z ustalonymi indywidualnie klauzulami (ograniczeniami lub rozszerzeniami). Najlepiej jeśli zawarta umowa przewiduje brak franszyz, stałe sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych przez cały okres ubezpieczenia, zaś wypłata odszkodowania nie powoduje zmniejszenia sumy ubezpieczenia. Ponadto przy wyborze ubezpieczenia flotowego należy zwrócić uwagę czy w swojej ofercie ubezpieczyciel zapewnia, np.: całodobowy dostęp do infolinii ubezpieczyciela i osób zapewniających pomoc, uproszczone procedury likwidacji szkód wymagające spełnienia jak najmniej uciążliwych formalności, indywidualnego opiekuna dla rozliczania szkód komunikacyjnych, możliwość naprawy w ASO wybranym przez klienta lub w warsztacie współpracującym z ubezpieczycielem, naprawę uszkodzonego pojazdu w oparciu o ceny części oryginalnych, bez potrąceń amortyzacyjnych, wg. stawek oferowanych przez wybrany warsztat, pojazd zastępczy na czas naprawy dostarczany przez warsztat współpracujący z ubezpieczycielem, pomoc w zagospodarowaniu wraku.  

Zastanawiając się nad wyborem ubezpieczenia dla naszej floty warto rozważyć korzystanie z usług profesjonalisty – brokera ubezpieczeniowego. Broker działa w naszym imieniu na naszą rzecz, w związku z czym nie może być związany z żadnym ubezpieczycielem. Jego zadaniem jest poznanie naszych potrzeb i znalezienie ofert spośród działających na rynku ubezpieczycieli, po to aby przedstawić klientowi najlepszą dopasowaną do jego potrzeb umowę.