Standardem staje się zindywidualizowane podejście – coraz częściej do kontaktu w zakresie serwisu firma zarządzająca kieruje eksperta, który wspiera merytorycznie klienta, wyjaśnia szczególne przypadki serwisowe oraz koordynuje nietypowe zlecenia. Jednocześnie analizuje sytuację floty klienta, raportując odstające od normy zjawiska. 
Bezpośredni użytkownik pojazdu może liczyć na szybką reakcję i wybór z szerokiej listy wyselekcjonowanych serwisów sieci autoryzowanych i nieautoryzowanych. Firmy wynajmu prowadzą własny ranking stacji serwisowych. Obsługa pojazdów nie ogranicza się tylko do typowych czynności serwisowych, ale obejmuje także organizację montażu i demontażu dodatkowego wyposażenia. Firmy wynajmu coraz częściej podejmują się też koordynowania 
i serwisu oklejania pojazdu.

Nieodłącznym elementem usługi zarządzania jest serwis ogumienia, w tym kontrola jego stanu oraz logistyka. Podobnie jest z organizacją ubezpieczenia pojazdu, obejmującą negocjowanie warunków polis, kontrolę i raportowanie szkodowości oraz doradztwo w zakresie obniżenia liczby negatywnych ubezpieczeniowo czynników. Firmy wynajmu zajmują się również zarządzaniem kartami paliwowymi. Integralną częścią usługi jest także zapewnienie użytkownikowi mobilności, 
w oparciu o warunki umowy głównej. Eksploatacja pojazdu zastępczego oraz wynikające z niej obowiązki i koszty nie mogą różnić się od eksploatacji pojazdu zastępowanego. Dla komfortu wymagających użytkowników świadczona jest także usługa door-to-door, ograniczająca zaangażowanie klienta w czynności serwisowe.

Ważnym elementem usług staje się raportowanie przebiegu eksploatacji. Raporty mogą być okresowe 
i dotyczyć różnych jej aspektów, a także przygotowywane na zamówienie lub samodzielnie pobierane przez klienta z udostępnionego przez dostawcę serwisu, najczęściej ze strony internetowej. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi aktualizować dane w trybie on-line. 
W większości firm wynajmu możliwe jest również wysyłanie faktur elektronicznych, dostęp do zestawień faktur z danymi o zapłacie, 
a także export metadanych wprost do systemu księgowego klienta.

Rozbudowane zostaną także systemy raportowania, umożliwiając szczegółową analizę każdego elementu kosztów obsługi floty i optymalizację ich poszczególnych składników. Taki kierunek spowoduje dalszy
 rozwój technologii umożliwiających automatyzację tych procesów.

Usługi wynajmu i zarządzania flotami są komplementarne, dlatego ich standard jest bardzo podobny wśród różnych dostawców. W przyszłości usługi będą coraz bardziej kompleksowe, a zarazem bardziej elastyczne. Szerszy zakres usług będzie też obejmowany ryczałtem. Standardem – obecnie wdrażanym – stanie się indywidualne podejście do klienta. Wyzwaniem dla dostawców usług wynajmu na rynku jest więc rozwój uniwersalny, na wielu płaszczyznach jednocześnie.