technologia

TOPICS

Nowoczesne finanse

Sektor firm wykorzystujących nowoczesne technologie informatyczne w obszarze innowacyjnych usług finansowych rozwija się bardzo dynamiczne.

Fintech a sprawa polska

Słowo “fintech” od kilkunastu miesięcy nie schodzi z ust bankowcom i odmieniane jest chyba przez wszystkie przypadki. Jest równie modne co słowo startup – wszyscy chcą robić startupy, wszyscy chcą robić fintechy.

Zielone Biuro

Każdego dnia miliony ludzi na świecie spędzają 
w biurach większą część swojego dnia. Ważne jest 
więc, aby były to miejsca, gdzie pracuje się przyjemnie, 
efektywnie, a także z szacunkiem dla środowiska naturalnego.