Home » Dobre bo polskie 3 » Francuskie firmy rozwijają kapitał społeczny
Dobre bo polskie 3

Francuskie firmy rozwijają kapitał społeczny

tym duchu wiele z nich wdraża kompleksowe programy rozwojowe skierowane do swoich pracowników, a jednocześnie przynoszące dodatkowe korzyści społeczności lokalnej. Tak naprawdę systemy rozwoju pracowników stają się już rynkowym standardem. Zaczynając od niezliczonej liczby szkoleń (sama firma Auchan w 2015 roku zrealizowała 688 634 godzin szkoleniowych), poprzez rozbudowane programy coachingowe i mentoringowe, a kończąc na zaawansowanej współpracy ze szkołami oraz uczelniami, firmy oferują wiele możliwości rozwoju na różnych płaszczyznach.

Firmy francuskie starają się jednak pójść o krok dalej. Nie proponują jednostkowych rozwiązań, a budują całe struktury szkoleniowe, jak np. Akademia Saint-Gobain (autorski program, w którym po wnikliwej analizie potrzeb pracownika przygotowuje się indywidualną ścieżkę w ramach proponowanych szkoleń), czy też centrum szkoleniowe Smaki Kariery firmy Carrefour, które stanowi przestrzeń do doskonalenia zawodowego poprzez warsztaty kulinarne i ćwiczenia praktyczne w wielu obszarach. Kolejnym przykładem wprowadzania nowych rozwiązań jest koncept tzw. sabbatical, czyli bezpłatnych urlopów długoterminowych (nawet do roku), które pozwalają pracownikom na złapanie dystansu, regenerację, a także realizację marzeń i pasji pozazawodowych.

Firmy coraz częściej wspierają rozwój umiejętności społecznych poprzez liczne działania w ramach wolontariatu. Celem jest stworzenie takich warunków, aby zaangażować pracownika w realizację projektów często spoza obszaru zawodowego. Większość z nich jest indywidualnym wyborem pracownika. Na przykład firma SUEZ Polska zachęca do angażowania się w dwóch obszarach: zatrudnianie osób z niepełnosprawnością oraz zdrowie dzieci. Projekty z tych obszarów mogą liczyć na finansowanie ze strony firmy. Założenie jest jednak takie, aby to pracownik był inicjatorem, sam wdrażał projekt i był całkowicie odpowiedziany za jego realizację oraz rozliczenie. Wolontariat coraz częściej stosowany jest w firmach francuskich. Ostatnie badanie przeprowadzone przez Francusko-Polska Izbę Gospodarczą pt. CSR w Praktyce wskazuje, że to właśnie wolontariat i rozwiązania z zakresu work-life balance będą w najbliższych latach coraz częściej proponowane przez firmy.

Ważnym obszarem, w który angażują się francuscy pracodawcy, są działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Wiele z nich skupionych jest wokół inicjatywy Forum Zaangażowanych Pracodawców, którego celem jest danie szansy na zatrudnienie i normalne życie osobom z niepełnosprawnościami. Firmy rozumieją tę potrzebę i wprowadzają w swoich siedzibach i strukturach ułatwienia i rozwiązania zmniejszające bariery. Natomiast każdy pracownik z niepełnosprawnością przechodzi taki sam proces rekrutacji jak inni kandydaci. Dyskryminacja pozytywna nie jest bowiem rozwiązaniem długofalowym, a jedynie poprzez likwidację fizycznych barier można prowadzić do prawdziwej integracji, co doskonale rozumieją francuskie firmy.

Rozbudowane programy edukacyjne, a także mocne angażowanie się w projekty z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu to wyróżnik wielu francuskich firm. Dzięki temu ich wkład w rozwój polskiej gospodarki nie ogranicza się do czystego rachunku ekonomicznego. Rozwój kapitału społecznego, do którego przyczyniają się francuskie przedsiębiorstwa to ważny, aczkolwiek często zapominany rezultat ich działalności.

Next article