Home » E-biznes » Zwiększ odporność swojej organizacji na bazie danych z wrześniowego badania
E-biznes

Zwiększ odporność swojej organizacji na bazie danych z wrześniowego badania

Wydarzenia z ostatnich lat zmusiły organizacje do przemyślenia swoich strategii zarządzania ryzykiem (risk management). Chcąc ułatwić to zadanie firma Iron Mountain we wrześniu 2021 roku przeprowadziła badania pośród 11 000 respondentów z 10 krajów na temat ryzyka. Na podstawie wyników zostały przygotowane raporty z rekomendacjami dla sektora finansowego, publicznego, oraz opieki zdrowotnej. Wyniki są zaskakujące. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi raportami i rekomendacjami dla poszczególnych sektorów – przekierowanie po kliknięciu w baner powyżej.

Nieumyślne zachowania i błędy ludzkie mogą okazać się bardzo kosztowne dla przedsiębiorstwa. W niedawno ogłoszonym raporcie IBM, średni koszt naruszenia ochrony danych oszacowano na 4,24 mln USD1. W badaniu Iron Mountain niemal 21 proc. respondentów z Polski twierdzi, że padło ofiarą oszustwa lub phishingu. Niestety ponad 35 proc. badanych sprawdza prywatną pocztę e-mail na laptopie służbowym, a prawie 23 proc. korzystała z publicznego Wi-Fi w calach zawodowych. Jak więc skutecznie zadbać o bezpieczeństwo firmowych informacji?

Zadbaj o bezpieczeństwo informacji

Podstawą każdego cyfrowego biznesu jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Wyzwanie stanowi odpowiednia strategia i ustandaryzowanie, które określi, w jaki sposób organizacja powinna nimi zarządzać. Obecnie wielu menedżerów twierdzi, że informacje są ich najważniejszym zasobem, jednak Forrester Research szacuje, że 60-73 proc. danych przeciętnej organizacji nigdy nie jest analizowana, co z biznesowego punktu widzenia stanowi największy błąd.

Co ważne, podatność na zagrożenia rośnie wraz z rozwojem nowych modeli biznesowych, a różnice pomiędzy możliwościami przetwarzania a generowaniem dodatkowej wartości z posiadanych informacji będzie wzrastać. Dodatkowo w szybko zmieniającym się świecie, ryzyko jest najczęściej podejmowane przez pracowników w celu maksymalizacji wydajności. Jak zauważa dr Nilufar Ahmed, w sektorach, w których rosną oczekiwania co do wysokiej jakości usług, podejmowanie ryzyka może stać się normą w celu zapewnienia ich nieustannego świadczenia. Dla pracowników może więc stanowić to racjonalne wytłumaczenie w zaniechaniu podstawowych środków ostrożności. Więcej na temat ryzyka w biznesie z psychologicznego punktu widzenia znajduje się w komentarzu psychologa.

Zarządzanie ryzykiem w firmie nie może się więc odbywać bez przyznania kluczowej roli pracownikom. Nieumyślne zachowania i błędy ludzkie mogą okazać się bardzo kosztowne dla przedsiębiorstwa. Dlatego budowanie świadomej ryzyka kultury organizacji powinno być podstawowym elementem strategicznym każdego przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że ryzyko jest czynnikiem, które jest nieodłącznie związane z pracą zawodową – jednak odpowiednia polityka firmy pozwoli maksymalnie ograniczyć przypadki naruszenia bezpieczeństwa organizacji. Najlepszym sposobem jest edukacja pracowników. Szkolenia muszą być jednak angażujące i przekazywać wiedzę, która będzie wykorzystywana w bieżącej pracy. Więcej rekomendacji na temat budowania świadomej zagrożeń kultury organizacyjnej znajduje się w raporcie o zarządzaniu ryzykiem.

Zarządzanie informacją zdefiniowane od nowa

Podstawą każdego cyfrowego biznesu jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane. Odpowiednie zarządzanie informacją (Information Governance – IG) jest więc fundamentem strategii każdej organizacji. W związku z tym, że dane w coraz większym stopniu mają charakter cyfrowy, zarządzanie dokumentacją stało się bardziej złożone. Nawet firmy, które już przed pandemią przeniosły znaczną część procesu obiegu dokumentów i przechowywania informacji na platformy chmurowe, stanęły przed sporymi wyzwaniami w chwili, gdy ich pracownicy przeszli na pracę zdalną. Organizacje, które wypracowały modele zarządzania informacją, powinny dokonać ich przeglądu, aby upewnić się, że mogą być dostosowywane do nieustannych zmian lub wymagań związanych z szybkim wzrostem danych. O tym, jak na nowo zdefiniować zarządzanie informacją i wygenerować dodatkowe korzyści z danych przeczytasz w poradniku.

Wciąż ewoluujące wyzwania w zakresie zarządzania informacjami wymagają od firm nieustannego kontrolowania swoich procesów i aktualizowania firmowych strategii długoterminowych. Chcąc uzyskać wsparcie w tym aspekcie i zwiększyć odporność organizacji warto zaufać sprawdzonym partnerom biznesowym. Potrzeba odpowiedniego zarządzania informacją nigdy wcześniej nie była tak niezbędna. Każdy pracownik powinien pamiętać, że świadomość ryzyka należy do jego najważniejszych obowiązków, a kluczowe jest usystematyzowanie jego wiedzy, która może być niezbędna w sytuacji potencjalnego zagrożenia.


1IBM, „Koszty naruszenia ochrony danych” (Cost of a Data Breach), 2020 r.

Iron Mountain Polska to lider rynku zarządzania informacją, archiwizacji i digitalizacji dokumentów. Zapewnia kompleksową obsługę firm w zakresie: consultingu procesów po stronie klienta, cyklu życia dokumentów w organizacji oraz ich digitalizacji. Jest także dostawcą systemów do zarządzania procesami oraz informacją w efektywny i bezpieczny sposób. Prowadzi działania z zakresu bezpiecznego przechowywania, składowania, archiwizacji oraz niszczenia dokumentacji tradycyjnej, cyfrowej jak i zużytego sprzętu IT. Firma oferuje dedykowane rozwiązania sektorowe, m.in.: dla branży finansowej i ubezpieczeniowej, służby zdrowia, kancelarii prawnych, a także instytucji publicznych oraz firm geodezyjnych i kartograficznych. Iron Mountain Polska to 25 lat doświadczenia, ponad 1800 klientów, a także 9 milionów przechowywanych pudeł z dokumentami i prawie 100 milionów skanowanych stron rocznie. Iron Mountain Polska jest częścią Iron Mountain Inc. – globalnego lidera w branży zarządzania informacją, założonego w 1951 roku w Livingstone w USA. Firma działa w kilkudziesięciu krajach na 5 kontynentach i notowana jest na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (IRM).

Więcej informacji na temat Iron Mountain można znajdziesz tutaj.
Next article