Home » Edukator przedsiębiorcy 6 » Normalizacja jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa w gospodarce
Edukator przedsiębiorcy 6

Normalizacja jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa w gospodarce

Teresa Sosnowska

dyrektor Wydziału Prac Normalizacyjnych PKN


Normalizacja umożliwia tworzenie i korzystanie z norm będących dokumentami opisującymi aktualny stan wiedzy technicznej, przeznaczonymi do dobrowolnego stosowania. Stosowanie norm pozwala przedsiębiorcy prowadzić działalność gospodarczą w sposób bezpieczny i zgodny z prawem oraz najnowszymi standardami technicznymi.

Bezpieczeństwo jako wyzwanie dla współczesnej gospodarki

We współczesnym świecie zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności gospodarczej staje się coraz bardziej złożonym i wymagającym zadaniem dla przedsiębiorców. Poza tradycyjnie już związanymi z działalnością gospodarczą kwestiami bezpieczeństwa pracy, maszyn czy konstrukcji budynków, nie sposób nie zauważyć aspektów związanych z postępującą informatyzacją, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem systemów zarządzania. W konsekwencji prowadzenie działalności w sposób bezpieczny i zgodny z prawem wymaga dużej wiedzy i odpowiedniej organizacji, co wiąże się z nakładami finansowymi. Jednym z narzędzi, mogących pomóc przedsiębiorcy na tym polu może być normalizacja.

Normy i normalizacja: aktualne standardy wiedzy technicznej dla gospodarki

Normalizacja to działalność zmierzająca do uzyskania w danych okolicznościach określonego stopnia uporządkowania. Jej efektem są normy, rozumiane jako dokumenty opisujące aktualny stan wiedzy technicznej przeznaczone do dobrowolnego stosowania. Są one opracowywane przez Organy Techniczne działające przy PKN, w skład których mogą wchodzić przedstawiciele przemysłu, nauki, administracji rządowej itp., czyli wszyscy zainteresowani. PKN jako krajowa jednostka normalizacyjna ma za zadanie koordynowanie prac normalizacyjnych. Powstałe w wyniku tych prac normy nie tylko uwzględniają najnowocześniejsze i sprawdzone rozwiązania na poziomie europejskim i międzynarodowym, ale również wymagania wynikające z przepisów prawa krajowego i europejskiego. W tym miejscu szczególnie uwidacznia się potencjalne zastosowanie normalizacji na polu bezpieczeństwa – aspektu działalności gospodarczej wymagającej szczególnej wiedzy i organizacji.

Normy jako pomoc dla przedsiębiorcy w zapewnieniu bezpieczeństwa działalności

Obecnie normy wspierają przedsiębiorców w zapewnieniu bezpieczeństwa działalności gospodarczej na wielu polach, zarówno tych „tradycyjnie” związanych z bezpieczeństwem, jak i tych związanych ze współczesną gospodarką informacyjną. Zastosowanie norm obejmuje praktycznie wszystkie aspekty bezpieczeństwa działalności gospodarczej – od zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego, środowiska poprzez bezpieczeństwo przeciwpożarowe i elektryczne, bezpieczeństwo konstrukcji budynków, maszyn, pracy i instytucji, a na bezpieczeństwie systemów zarządzania kończąc.

Przykładem roli normalizacji w zapewnieniu bezpieczeństwa w gospodarce mogą być normy z zakresu zarządzania BHP, np. norma PN-N-18001 zwraca uwagę m.in. na zapewnienie pełnego i skutecznego współudziału pracowników, ocenę ryzyka czy poprawę efektywności systemu.

Innym interesującym przykładem są normy dotyczące bezpieczeństwa informacji. W tym zakresie wskazać można m.in. normy określające wymagania dotyczące zarządzania bezpieczeństwem informacji (PN-ISO/IEC 27001) oraz wymagania dla jednostek prowadzących audit i certyfikację SZBI (PN-ISO/IEC 27006).

Podsumowanie

Zatem normalizacja może służyć jako efektywny środek zapewniania bezpieczeństwa działalności gospodarczej. Powstające w jej wyniku normy – dokumenty techniczne stanowiące zbiór najnowocześniejszych rozwiązań światowych – pozwalają przedsiębiorcom na dostosowanie działalności do wymagań ciągle rozwijającej się gospodarki oraz wzrastającej regulacji prawnej na poziomie krajowym i unijnym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie PKN.

Next article