Home » Edukator przedsiębiorcy 7 » Faktoring wsparciem dla bezpiecznego biznesu
Edukator przedsiębiorcy 7

Faktoring wsparciem dla bezpiecznego biznesu

Tomasz Biernat, Polski Związek Faktorów


Faktoring jest usługą finansową zyskującą coraz większą popularność. Źródłem rosnącej popularności jest jego uniwersalność. O ile klasyczne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa, takie jak kredyt, rozwiązują zasadniczo problem braku środków finansowych, o tyle faktoring oprócz tego, że stawia „od ręki” środki do dyspozycji przedsiębiorcy to przynosi rozwiązanie jeszcze kilku innych problemów, spośród których najważniejsze to zmniejszenie ryzyka niewypłacalności kontrahentów oraz poprawa bezpieczeństwa obrotów handlowych. Usługa sprawdza się szczególnie w firmach, które zwiększają, bądź chcą zwiększyć sprzedaż a są zmuszone udzielić odbiorcy kredytu kupieckiego. Sprzedaż na zasadzie odroczonego terminu zapłaty stawia dostawcę w sytuacji zagrożenia braku dostatecznych środków obrotowych na prowadzenie bieżącej działalności. Tu widać pierwszą zaletę usługi, z faktoringiem luka finansowa jest skutecznie zniwelowana a równocześnie pozycja faktoranta wobec dostawców (dysponuje gotówką już od chwili przedstawienia faktorowi faktur do wykupu) znacząco poprawia się. Kolejne zalety przynoszą usługi dodatkowe wykonywane przez faktora na rzecz faktoranta. Uwalniają go np. od czasochłonnych czynności związanych z kontrolowanie spływu należności, dzięki czemu przedsiębiorca może skoncentrować się na sprawach strategicznych dla firmy, np. takich jak pozyskanie nowych klientów lub wzrost sprzedaży.

Różnorodność form usługi (np. pełny – niepełny, krajowy – zagraniczny, tajny – jawny, odwrócony) pozwala zbudować usługę możliwie najbliższą potrzebom klienta oraz obudować ją w funkcje gwarantujące rozwiązanie konkretnych problemów. Np. klient poszukujący zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty powinien wybrać faktoring pełny. W tej formie usługi ryzyko jest przeniesione na faktora. Eksporter, który chce przyśpieszyć otrzymanie zapłaty od zagranicznego kontrahenta wybierze faktoring międzynarodowy. Faktoring skutecznie zmniejsza ryzyko związane z działalnością handlową. Dzieje się tak, dlatego, że faktor weryfikuje odbiorców klienta, stale monitoruje ich zachowania płatnicze lub przejmuje na siebie ryzyko braku zapłaty od odbiorców (tak jest w faktoringu pełnym). Faktoring zapewnia również płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając przy tym jego wiarygodności kredytowej i przyczynia się do uniknięcie zatorów.

Next article