Home » Edukator przedsiębiorcy 8 » Liderzy w obszarze bezpieczeństwa pracy
Edukator przedsiębiorcy 8

Liderzy w obszarze bezpieczeństwa pracy

Agnieszka Szczygielska

Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy, Ośrodek Promocji i Wdrażania


Obecnie przedsiębiorstwom coraz trudniej wyróżnić się na rynku, a tym bardziej w obrębie jednej branży, gdzie duża liczba podmiotów ma do zaoferowania podobne produkty i stara się dotrzeć do podobnej grupy odbiorców. Wiele polskich przedsiębiorstw, szczególnie tych większych, stara się więc zaistnieć w różnych rankingach, czy konkursach, aby w ten sposób wyróżnić się. I choć wydawać by się mogło, że nie ma miejsca na w obszarach, które – jak troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników – należą do obowiązków pracodawców, to działające przy Centralnym Instytucie Ochrony Pracy-Państwowym, Instytucie Badawczym Forum Liderów Bezpiecznej Pracy pokazuje, że także w tym obszarze jest możliwe zdobycie miana lidera.

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które powstało już w 1998 r.. mogą przystępować przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Już jako członkowie Forum przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia, jakimi są Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena jest przeprowadzana w bardzo szerokim zakresie, a poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność tych przedsiębiorstw w tym obszarze i ich innowacyjność. Od Liderów oczekiwana jest bowiem współpraca z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywanie dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, który powołał do życia Forum Liderów, jest jedyną w Polsce placówką naukowo-badawczą zajmującą się tak kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka, dlatego oceniana jest też współpraca członków Forum Liderów z CIOP-PIB, szczególnie w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy. Członków Forum Liderów musi wyróżniać także stałe podnoszenie kwalifikacji kadrę i prowadzenie działań, które mają pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ważnym elementem oceny jest prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć nie najmniej istotnym obszarem oceny jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy. Liderzy powinni bowiem nie tylko skupiać się na tzw. własnym podwórku bezpieczeństwie pracy w swoim przedsiębiorstwie, ale także oddziaływać na podwykonawców i otoczenie społeczne. Oczekuje się od nich upowszechniania w  mediach tematyki bezpieczeństwa pracy oraz wyników prowadzonych działań profilaktycznych.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest więc miejscem dla najlepszych w kontekście bezpieczeństwa pracy, najbardziej ambitnych przedsiębiorstw, a wysokie wymagania regulaminu pozwoliły na zebranie takiego właśnie grona. Obecnie Forum liczy ponad 100 członków – przedsiębiorstw i instytucji, które mogą być stawiane za wzór do naśladowania w Polsce w kwestiach związanych z bezpieczeństwem pracy oraz szeroko rozumianą kulturą bezpiecznej pracy. W tym gronie najwyższe uznanie należy się zaś tym 48 członkom, którzy zostali wyróżnieni prestiżowymi Kartami Liderów Bezpiecznej Pracy. Co zatem zyskują przedsiębiorstwa przystępujące do Forum Liderów? – możliwość bezpośredniego kontaktu z ekspertami z CIOP-PIB oraz budowania i rozwijania partnerskich kontaktów z innymi członkami Forum. Postępujące jednocześnie globalizacja i indywidualizacja przedsiębiorstw spowodowały, że przedstawiciele różnych branż borykają się z podobnymi problemami i podobnie, nie zawsze są w stanie samodzielnie wypracować konieczne rozwiązania. Zatem członkowie Forum są dla siebie nawzajem źródłem „dobrych praktyk”, wskazówek i pomysłów do wdrożenia. Czy więc coś tracą? – chyba jedynie przeświadczenie, że na tym polu są jedynymi liderami.

W tym roku Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy już po raz 18 wyróżni firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Uroczysta gala wręczenia prestiżowych Kart Liderów odbędzie się w październiku br. w Międzyzdrojach podczas XIX dorocznej Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.

Next article