Home » Edukator przedsiębiorcy 8 » Z dużej chmury (nie)mały druk
Edukator przedsiębiorcy 8

Z dużej chmury (nie)mały druk

Największe zmiany widoczne są w sektorze MSP, który wciąż poszukuje efektywnego, a zarazem docelowego modelu działalności operacyjnej. Rynek rozwiązań wokół tzw. outsourcingu IT przeżywa swój kolejny renesans i model dostarczania usługi IT z Chmury Obliczeniowej (ang. Cloud Computing) odpowiada na rosnące potrzeby minimalizacji kosztów posiadania infrastruktury IT. Właściciele firm zrozumieli również, że obniżanie kosztów to nie wszystko. Istnieje coraz większa świadomość, że IT może pomagać w prowadzeniu firmy, poszukując usług o wartości dodanej i takich rozwiązań, które będą relatywnie tanie, a przy tym funkcjonalne i użyteczne zarazem.Warto pamiętać, że podejście „chmurowe” nie eliminuje w całości kompetencji IT w firmie. Zakup wielu usług IT spoza sieci firmowej wymaga dogłębnej wiedzy na temat chociażby bezpiecznego dostępu do tych usług. Uwolnione zespoły informatyków mogą skupić się na działalności wspierającej i doradczej wewnątrz firm, tak aby usługi IT faktycznie wspierały cele biznesowe. Zakup usług z chmury to również wielogodzinne projekty parametryzujące zakupione rozwiązania. Tylko informatyk, który zna specyfikę firmy, będzie potrafił dobrze dopasować usługi do bieżących potrzeb funkcjonalnych.

Nowością na rynku usług z chmury jest tzw. Cloud Print lub Print as a Service. To nowa technologia umożliwiająca łączenie drukarek z siecią. Za jej pomocą można z dowolnego miejsca drukować bezpośrednio na drukarkach w domu czy w pracy, a także udostępniać je wybranym osobom. Cloud Print może działać na smartfonach, tabletach, komputerach i innych urządzeniach połączonych z siecią, z których można coś wydrukować.

Podczas drukowania za pomocą Cloud Print plik jest bezpiecznie przesyłany do drukarki przez sieć. Ponieważ w tym przypadku korzystamy z sieci usługa Print Cloud działa niezależnie od tego, gdzie fizycznie znajduje się nasza drukarka. Równie dobrze może być ona w innym mieście. Nie ma również znaczenia, czy używamy do uruchomienia usługi telefonu, smartfonu, komputera stacjonarnego czy tabletu.

Za pomocą Cloud Print można udostępniać drukarki członkom rodziny, znajomym i współpracownikom. To doskonałe rozwiązanie sprawdza się na przykład wówczas, gdy nasz współpracownik czy znajomy chce u nas wydrukować swój dokument bądź umowę. Aby udostępnić drukarkę zaufanej osobie, wystarczy kliknąć na stronie zarządzania Cloud Print. Można również monitorować zadania drukowania na udostępnionych drukarkach oraz w dowolnym momencie modyfikować i cofać udzielone prawa. Tak ważna usługa, jaką jest drukowanie dokumentów w firmie, może odbywać się już w całości poza siecią firmową, łącząc wszystkie komputery poprzez mobilną sieć komórkową z szerokopasmowym dostępem do internetu (3G, LTE).

Podany powyżej przykład wskazuje jak Cloud Computing rewolucjonizuje branżę IT, a przy tym całą unijną gospodarkę. Według wyliczeń Komisji Europejskiej, pobudzenie sektora Cloud Computingu w UE może przynieść 2,5 mln nowych miejsc pracy i 160 mld euro PKB do 2020 roku. Pozostaje tylko pytanie czy polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw skorzysta z tej nowej rewolucji i zacznie korzystać  z profesjonalnych usług biznesowych dostępnych w chmurze, które wcześniej były osiągalne tylko dla dużych firm? Czas pokaże, ale należy mieć nadzieję że tak się stanie.

Next article