Home » Edukator przedsiębiorcy 9 » Jak odnieść sukces w e-biznesie?
Edukator przedsiębiorcy 9

Jak odnieść sukces w e-biznesie?

Nie ma jednej złotej reguły na odniesienie sukcesu w Internecie 

W dużej mierze zasady prowadzenia odno-
szącego dobrze funkcjonującego sukcesy, 
e-biznesu są podobne jak poza siecią. Tu 
również liczy się zespół i jego kompeten
cje, reklama, strategia sprzedaży i źródła 
pozyskania kapitału. Biznesy internetowe
mają jednak swoją specyfikę, którą należy 
uwzględnić.

Reklama ma tu dużo większe znaczenie. Strony internetowe są wrzucone do jednego worka. Każda z nich teoretycznie ma takie same szanse na zaistnienie bez względu na to, czy jest prowadzona przez firmę z Anglii, Japonii czy Polski. Wywołuje to chaos informacyjny, sprawiający trudności przebiciu się w sieci. Dlatego tak wielkie znacznie przykłada się do pozycjonowania serwisów w wyszukiwarkach. Reklamy banerowe mają coraz mniejszą skuteczność. Istnieje tu wiele charakterystycznych tylko dla Internetu form reklamy.

W zespole dobrze mieć osobę zajmująca się firmą od strony technicznej, co umożliwia szybkie reagowanie na awarie i zmiany w potrzebach użytkowników.

Trudności z generowaniem zysków w sie-
ci sprawiają, że dużą wagę należy przykładać do modelu biznesowego. Coraz trudniej jest czerpać konkretne zyski, prowadząc biznes w sieci. I wbrew potocznemu myśleniu sama reklama nie jest wystarczającym źródłem przychodów, by utrzymać się na rynku.

 W związku z uznaniem Internetu za jeden z newralgicznych czynników rozwoju gospodarki, można pozyskać środki unijne na realizację projektów internetowych. Bardzo duża liczba pomysłodawców z tego korzysta lub zamierza skorzystać.

Dobry e-biznes wykorzystuje innowacje

Innowacja jest podstawą budowania przewagi konkurencyjnej. Dzięki niej firma wybija się 
i staje się bardziej efektywna. Innowacja może polegać na zastosowaniu niewykorzystywanej dotychczas technologii lub też wykorzystać istniejące już rozwiązanie w zupełnie inny sposób. Innowacja wystąpi zawsze wtedy, gdy otrzymamy coś unikalnego, czego jeszcze nie było. Ale u podstaw innowacji powinny zawsze leżeć potrzeby internautów.

Next article