Home » Kobieta w biznesie 2 » Czego potrzebują przyszłe lwice finansów?
Kobieta w biznesie 2

Czego potrzebują przyszłe lwice finansów?

Dr Anna Smolińska
Autorka bloga KobietaInwestuje.pl

 

W wielu branżach firmy coraz bardziej borykają się ze znalezieniem odpowiednich specjalistów, oferując im świetne warunki pracy oraz atrakcyjne wynagrodzenie. Chcąc pozyskać dla siebie rozchwytywanych specjalistów, pracodawcy kuszą ich pozapłacowymi inicjatywami motywacyjnymi oraz oferują elastyczność pomagającą im godzić ich życiowe role.

Część tych działań skierowana jest bezpośrednio do kobiet wspierając je w rozwoju i pomagając w osiąganiu kolejnych celów. Jednak jeśli przyjrzymy się sytuacji nieco dokładniej zauważymy, że kobiety ciągle jeszcze spotykają na swojej zawodowej ścieżce wiele barier, które utrudniają im wejście na najwyższe stopnie kariery. Dane pokazują wyraźnie zależność: im wyższe stanowisko, tym mniej kobiet. Z pewnością nie wynika to z braku wymaganych kompetencji lub zaangażowania w wykonywaną pracę, bo przecież kobiety potrafią skutecznie zarządzać zespołami oraz kierować wielkimi międzynarodowymi koncernami.

Branża finansowa jest wciąż jeszcze bardzo zmaskulinizowana, szczególnie na wyższych stanowiskach. W badaniu „Kobiety w finansach” przeprowadzonym przez Antal oraz CFA Society Poland autorzy zapytali o zalety i wady pracy w finansach. Ponad połowa z respondentów jako najważniejsze zalety wskazała uznanie w pracy, wysokie zarobki oraz możliwość nieustannego rozwoju. Badanym brakuje jednak kultury organizacyjnej wspierającej zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Dla kobiet jest to bardzo ważna płaszczyzna, bo okazuje się, że często mamy wyrzuty sumienia, że albo zaniedbujemy pracę, albo rodzinę oraz stałe poczucie bycia gdzieś pomiędzy, a nigdzie tak całkowicie. Bez wsparcia firmy, nie mówiąc już o wsparciu partnera trudno jest mówić o swobodnym i konsekwentnym rozwoju.

75 proc. respondentów uważa, że w sektorze finansowym występują bariery utrudniające kobietom pracę. Należy do nich przede wszystkim uwikłanie w tradycyjne role (64 proc.), ale też pomijanie kobiet przy awansach (54 proc.) czy dająca się odczuć solidarność mężczyzn (47 proc.).

Z przeprowadzonych przeze mnie wielu rozmów z kobietami na najwyższych stanowiskach z branży finansowej wynika, że wielokrotnie odczuwały, że musiały udowadniać swoją wiedzę i doświadczenie, bardziej niż ich koledzy na podobnych stanowiskach. Często czuły też, że nie pasują do męskiego zespołu. Wydaje się również, że kobiety, nawet te świetnie wykształcone, mogą mieć problem z przebiciem się wyżej, bo zwyczajnie same mniej w siebie i swoje możliwości wierzą, niż mężczyźni w podobnej sytuacji.

Co ciekawe, kobiety często płacą sporą cenę za swój sukces, a nie każda jest gotowa ją zapłacić. Z badania High-Achieving Women przeprowadzonych przez Sylvię Ann Hewlett wynika, że wśród amerykańskich kobiet plasujących się na wysokim poziomie zarobków aż 33 proc. badanych kobiet nie miało dzieci, a wskaźnik ten rośnie do poziomu 49 proc. wśród kobiet pracujących w korporacjach i osiągających dochód powyżej 100 tys. dolarów. Jedynie dla porównania podam, że tylko 25 proc. mężczyzn w wieku 40 lat nie posiadało dzieci, a wśród tych wysoko zarabiających 19 proc.

W kontekście aktualnej debaty na temat wspierania kobiet w biznesie, chciałabym szczególnie podkreślić współodpowiedzialność partnera w procesie wychowywania dzieci, współdzielenia obowiązków domowych i wzajemnego wsparcia w rozwoju zawodowym. Większość kobiet na najwyższych stanowiskach, z którymi rozmawiałam, zgodnie twierdzi, że być może nie byłaby w miejscu, w którym jest, gdyby nie pomoc i wsparcie partnera czy rodziny. Dla wielu z nich jest to co najmniej tak istotne, jak poszukiwanie rozwiązań systemowych.

Wiele badań pokazuje też, że kobiety są znacznie bardziej od mężczyzn poszkodowane w życiu zawodowym, jeśli mają dzieci. Również i partner może być istotnym hamulcem w kobiecej karierze. Ely, Stone i Ammerman z Harvard Business School odkryły, że bardziej niż dzieci w kobiecych karierach przeszkadza stawianie kariery partnera ponad jej. Sondaż pokazał też, że ponad 70 proc. mężczyzn oczekiwało wręcz, że ich kariera będzie priorytetem w stosunku do kariery ich żon!

Kobiety świetnie radzą sobie w biznesie, jednak ważne jest dla nas, żeby nasza praca nie była oderwana od reszty naszego życia, ale była jedynie jego ważną częścią. Wiele z nas chciałoby się też spełniać w równym stopniu w roli żony, matki czy przyjaciółki. Ważnym czynnikiem jest tu zrozumienie i wsparcie przełożonych i współpracowników, ale też bardzo istotnym elementem jest rola naszego partnera oraz rodziny, których to w rozwoju naszej kariery po prostu potrzebujemy.

Next article