Home » Kobieta w biznesie » 7 kobiet z branży tech
kobieta w biznesie

7 kobiet z branży tech

Są deweloperkami, menedżerkami, dyrektorkami. Zarządzają projektami i zespołami, współtworząc jedną z największych firm technologicznych na świecie. Czy ich ścieżka kariery była wyboista? Jakie są ich rady dla dziewczyn w wieku szkolnym, które rozważają karierę w IT? Siedem przedstawicielek Microsoft opowiada o wyzwaniach i perspektywach kobiet w „męskiej” branży.

Branża technologiczna błyskawicznie weryfikuje przygotowanie merytoryczne do pracy – tu liczą się umiejętności, doświadczenie i pracowitość. Nadal jednak obecność kobiet w sektorze IT – na stanowiskach zarówno kierowniczych, inżynieryjnych, jak i administracyjnych – budzi dodatkowe zainteresowanie środowiska. Kobiety zwracają na siebie uwagę, ponieważ przez lata były rzadziej obecne na eksponowanych stanowiskach zarządczych czy eksperckich, a ponadto przykładały mniejszą wagę do chwalenia się swoimi osiągnięciami – tłumaczy Ewa Drozd, Enterprise Commercial Lead, członkini zarządu Microsoft w Polsce.

Odsetek pań w sektorach związanych z technologią, inżynierią oraz matematyką jest znaczne niższy niż w innych gałęziach gospodarki. Nierzadko jest to pokłosie decyzji samych dziewczyn, które już na etapie edukacji rezygnują z dalszego rozwoju w tej – z założenia męskiej – branży.

Technologia to merytokracja, więc żeby wesprzeć szanse kobiet, musimy upewnić się, że nie zamykamy im drzwi do nauki. Na etapie szkoły średniej dziewczyny rezygnują z nauki przedmiotów ścisłych, bo są wtedy – bardziej niż w wieku dorosłym – podatne na wpływy „co wypada”. Uczelnie techniczne mogą zaadresować ten problem, skupiając się podczas rekrutacji na zainteresowaniach i potencjale kandydatów, a nie tylko przedmiotach z liceum. Obniżenie bariery wejścia do nauki technicznej w życiu dorosłym to konkretna propozycja, jeśli chcemy, aby więcej kobiet było inżynierami, product managerkami i deweloperkami – mówi Marta Gasik, Business Program Manager.

A brak kierunkowego wykształcenia bywa skuteczną barierą zniechęcającą kobiety do spróbowania swoich sił w branży. Jednak, jak podkreśla Izabela Duiwe, Customer Program Manager w regionie CEE, niezupełnie słusznie: To, że ktoś ma bardziej zaawansowaną wiedzę technologiczną, nie stanowi problemu. Przed wejściem na rynek pracy każdy może nadrobić zaległości i część wiedzy przyswoić samodzielnie, a resztę kwalifikacji zdobyć w trakcie pracy.

Różnorodność w praktyce

Duiwe dodaje, że mocną stroną dziewczyn są tzw. umiejętności miękkie, które są coraz bardziej doceniane przez pracodawców i potrzebne w tworzeniu dobrze zgranych zespołów. Dzięki budowaniu różnorodnych zespołów i włączeniu reprezentantów wielu grup można czerpać z obszernego wachlarza kompetencji i doświadczeń. Tak jak inne wartości do zespołów wnoszą starsi pracownicy, a inne młodzi, spojrzenie kobiet różni się od męskiej perspektywy. Wartości te – przy zachowaniu odpowiedniego balansu i miksu osobowościowego – znakomicie się uzupełniają, tworząc kreatywne, wszechstronne teamy.

Prawdziwe bogactwo każdej organizacji to różnorodność kultur, płci, wzajemny szacunek i wspólne wartości. Wówczas rośniemy jako ludzie i wywieramy pozytywny wpływ na nasze otoczenie. Taką kulturę i postawy wspiera Microsoft, wewnątrz i na zewnątrz organizacji – mówi Ewa Drozd.

Zaczęłam pracę w Microsoft w wieku 22 lat, będąc kilkanaście lat młodsza od kolejnej osoby w zespole. Różnorodność wieku pomaga m.in. uniknąć uprzedzeń i generalizacji w designie, zrozumieć potrzeby użytkowników, zwiększyć dostępność rozwiązań – wymienia Gasik.

Kobiece spojrzenie na wartość użytkową finalnego produktu i rozwiązań to niezwykle ważny walor wnoszony przez panie do świata komputerów i programowania. Środowisko IT alarmująco potrzebuje większego udziału kobiet, ponieważ ma on niezwykle istotny wpływ na kreowanie przyszłości, nowych produktów, norm społecznych i etycznych we wszystkich dziedzinach życia – uważa Magdalena Kasiewicz, Customer Success Lead, członkini zarządu Microsoft w Polsce.

O społecznej roli branży IT, której kierunek nadają kobiety, i jej wpływie na relacje międzyludzkie mówią również Dominika Świerczyńska, Dyrektor Finansowa, członkini zarządu Microsoft w Polsce, oraz Pamela Krzypkowska, Cloud Solution Architect (Data & AI).

Branża IT, dostarczając technologię, narzędzia i wiedzę, w oczywisty sposób jest siłą sprawczą transformacji cyfrowej biznesu. Radykalna zmiana działania, do jakiej często prowadzi ta transformacja, to również – a może przede wszystkim – zmiana warunków pracy milionów ludzi i całej kultury przedsiębiorstw. Widzę w tym szanse właśnie dla kobiet, które te miękkie aspekty zarządzania potrafią połączyć z techniczną, twardą wiedzą na temat zastosowań IT – mówi Świerczyńska.

Wtóruje jej Krzypkowska: Kobiety wnoszą do zespołów technicznych to samo, co wcześniej wniosły do zespołów biznesowych – całkowicie nową perspektywę. Technologia ma być dla wszystkich ludzi sposobem na lepsze życie. Nie da się stworzyć egalitarnych rozwiązań, jeśli przy ich tworzeniu pracuje reprezentacja tylko połowy ludzi na świecie.

Katarzyna Cymerman, Dyrektor HR, członkini zarządu Microsoft w Polsc, zwraca ponadto uwagę, że istotne jest nie tylko samo budowanie różnorodnych organizacji, ale przede wszystkim zmiana na poziomie mentalnym i kulturowym, co zapewni rozmaitość produktową. Debata dotycząca przyciągania kobiet do branży technologicznej jest bardzo istotna, ponieważ zwraca uwagę na konieczność tworzenia zróżnicowanych zespołów, które wypracowują rozwiązania i produkty dla odmiennych grup odbiorców – ocenia Cymerman.

Panie umieją docenić sukces…

Powszechnie uważa się, że ze względu na bardziej wyboistą drogę prowadzącą do sukcesu kobiety bardziej doceniają i pielęgnują swoje zawodowe osiągnięcia. Wiedzą, że utrzymać się na szczycie jest jeszcze trudniej, niż się na niego wspiąć. Tym chętniej stawiają na samorozwój i poszerzanie kompetencji.

Kobiety, z którymi pracowałam, przywiązywały większą wagę do doskonalenia i rozwoju osobistego wykraczającego poza umiejętności wymagane na zajmowanym stanowisku pracy” – potwierdza Ewa Drozd. „Dodatkowym czynnikiem, który wyróżnia kobiety w świecie IT, jest ich umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i współpracy. Kobiety świetnie odnajdują się w branży, bo często skupiają się bardziej na sukcesie zespołu niż osobistym – dodaje Magdalena Kasiewicz.

…a branża się im odwdzięcza

Nie ma więc wątpliwości, że przygotowane pod względem merytorycznym i ambitne pracownice są wielką wartością każdej firmy z sektora IT. Co zaś branża może dać im w zamian? Jakimi argumentami liderki Microsoft zachęciłyby młodsze koleżanki do pójścia w ich ślady?

IT należy do najszybciej rozwijających się branż i daje niesamowite możliwości rozwoju osobistego. Każdy, kto jest otwarty na nowości i chce się uczyć, znajdzie tu miejsce dla siebie, bo technologia łączy różne dziedziny wiedzy. Jest to także jeden z najlepiej płatnych sektorów – przekonuje Magdalena Kasiewicz.

Studia techniczne są jak dobry podkład pod dowolny makijaż – to dopiero początek drogi, ale takie wykształcenie daje pełen wachlarz możliwości dalszego kształtowania kariery – dodaje Izabela Duiwe. Zwraca ponadto uwagę na pożądany obecnie przez młodych aspekt, jakim jest dowolność formy pracy. Studia techniczne i praca w IT dają elastyczność ze względu nie tylko na godziny pracy, ale też miejsce jej wykonywania – zauważa.

Kariery, jakie w polskim oddziale amerykańskiego lidera IT rozwijają te Polki, są potwierdzeniem tezy, że wiedza nie ma płci. Trafnie puentuje to Pamela Krzypkowska: Płeć sama w sobie nie nadaje znaczenia i nie jest metodą do oceny czyichkolwiek umiejętności. Jesteś dobra, to wsiadaj i budujemy aplikacje, koniec temat!

To jak, drogie panie, wsiadacie?

Next article