Home » Kobieta w biznesie » Kobiety (cyber)bezpieczne na ścieżce kariery w IT
kobieta w biznesie

Kobiety (cyber)bezpieczne na ścieżce kariery w IT

Wsparcie kobiet w branży technologicznej to nie tylko pusty slogan. Jak pokazuje firma Kaspersky i jej polski partner K Dystrybucja, za słowami kryją się konkretne działania, które już teraz mają swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Rola kobiet w cyberbezpieczeństwie

Jak pokazują dane z raportu Kaspersky z 2018 roku, tylko 11 proc. pracowników działu cyberbezpieczeństwa stanowiły kobiety. Natomiast kolejny raport przeprowadzony w 2020 roku wykazał znaczną zmianę tej proporcji. 57 proc. ankietowanych kobiet stwierdziło, że równouprawnienie płci w ich organizacji uległo poprawie. Eksperci Kaspersky uznali, że również sama pandemia przyniosła korzyści w tym aspekcie. Według nich praca zdalna pomogła kobietom poczuć się bardziej niezależnymi w swoich rolach – zwiększyła ich pewność siebie i perspektywy zawodowe. Choć jest jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, z pewnością pomóc mogą także działania i inicjatywy samych firm branży technologicznej, w tym marki Kaspersky.

Inicjatywy, które dają realną zmianę

Kaspersky jest międzynarodową firmą z ugruntowaną pozycją w branży technologicznej. Dlatego wyznaczając trendy, aktywnie angażuje się w wiele prospołecznych inicjatyw, również tych, które wspierają kobiety na ścieżce w branży IT. Jedną z nich jest internetowy ruch społeczny Kobiety w cyberbezpieczeństwie (WomenInCyberSec). Tworzy on wokół siebie aktywną społeczność, realnie wspierającą rozwój kobiet zainteresowanych i aktywnie działających w branży technologicznej. Podobnie jest w przypadku Projektu Empower Women, którego głównym założeniem jest pomoc kobietom w odnalezieniu swojej drogi do sukcesu w branży cyberbezpieczeństwa.

Kaspersky wpiera kobiety już na samym starcie

Działań marki Kaspersky w kwestii wsparcia kobiet jest o wiele więcej. Dla marki wszelkie potrzeby kobiet są ważne – od lat firma daje oparcie podróżniczce Felicity Aston w jej wyprawach na Antarktydę. Organizacja zapewnia także wsparcie kobietom w ich edukacji i karierze. Jak podaje jeden z raportów Kaspersky, chłopcy znacznie częściej niż dziewczęta wykazują zainteresowanie przedmiotami stanowiącymi podstawę pracy w IT. Stąd też ekspert Janice Richardson, starszy doradca w firmie European Schoolnet, w raporcie Kaspersky podkreśla, że szkolnictwo odgrywa kluczową rolę w zainteresowaniu dziewcząt tymi dziedzinami i aktywizowaniu ich do pracy w najbardziej rozwijającej się branży na świecie.

Next article