Home » Kobieta w biznesie » Wygrywają firmy dbające o różnorodność płci na najwyższych stanowiskach
Kobieta w biznesie

Wygrywają firmy dbające o różnorodność płci na najwyższych stanowiskach

Anna Kasprzak

Od 2019 roku wiceprezydent Medtronic w regionie Central & Eastern Europe (VP CEE), ma wieloletnie doświadczenie w branży wyrobów medycznych i farmaceutycznej, przed dołączeniem do Medtronic przez 5 lat była dyrektorem generalnym GE Healthcare North Eastern Europe, w 2017 r. pełniła funkcję prezesa zarządu Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, a wcześniej również wiceprezesa tej Izby, jest absolwentką Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Lublinie, a także studiów MBA University of Lancashire, jest gorącą orędowniczką aktywności kobiet w biznesie i przestrzeni publicznej. – „Wyznaję zasadę, że szeroko pojęta różnorodność podnosi jakość pracy całej organizacji” – mówi VP CEE w Medtronic, prywatnie jest żoną i mamą trojga dzieci

Spółka Medtronic obrała cel, aby co najmniej 40 proc. jej kadry zarządzającej stanowiły kobiety. Różnorodny zespół osiąga lepsze rezultaty, a przedsiębiorstwa, które doceniają różnorodność płci na najwyższych stanowiskach, wygrywają.

Jak ważna w strategii firmy Medtronic jest różnorodność wśród pracowników oraz ich zadowolenie z pracy?

Nasi pracownicy są niezwykle istotni w rozwoju całej firmy, więc chcemy im zapewnić satysfakcję z realizowanej pracy i bezpieczeństwo, ale też możliwości rozwoju zawodowego, awansu i udziału w sukcesach firmy. Stawiamy na różnorodność i inkluzywność. Chcemy, żeby nasza firma była miejscem przyjaznym wszystkim, niezależnie od płci, koloru skóry, przekonań, wyznania czy orientacji seksualnej. Na co dzień mamy wiele przykładów potwierdzających fakt, że różnorodny zespół osiąga lepsze rezultaty. Badania australijskiej firmy Workplace Gender Equality Agency z czerwca 2020 r. pokazują, że zwiększenie liczby kobiet na wysokich stanowiskach kierowniczych o co najmniej 10 pkt. proc. prowadzi do podniesienia wartości rynkowej firmy. Przedsiębiorstwa, które doceniają różnorodność płci na najwyższych stanowiskach, po prostu wygrywają – działają efektywniej i wyróżniają się na rynku.

Czy w ramach tworzenia różnorodnego środowiska pracy dbacie również o rozwój zawodowy kobiet?

Oczywiście, bo różnorodność to także dążenie do równego udziału kobiet w biznesie, na wszystkich szczeblach organizacji, w tym także zarządzającym. W Medtronic mamy jasno wyznaczony cel, który otwarcie komunikujemy: minimum 40 proc. najwyższego kierownictwa w firmie powinny stanowić kobiety. Nie tylko globalnie, ale również w poszczególnych krajach czy regionach. W Polsce nasza firma przekroczyła ten cel już dwa lata temu. W makroregionie, którym kieruję, w kadrze kierowniczej mamy teraz 34 proc. kobiet, i trend jest rosnący. W procesach rekrutacyjnych dbamy o to, żeby w każdym naborze znalazły się mocne kandydatki – kobiety. Od naszych rekruterów oczekujemy, żeby na stanowiska menadżerskie na short liście znalazło się przynajmniej 60 proc. kobiet.

Ponadto od wielu lat na świecie i w Polsce działa Medtronic Women’s Network (MWN) – wewnętrzna organizacja skupiająca kobiety, ale także mężczyzn wspierających swoje koleżanki. Jej celem jest rozwijanie kobiet, tworzenie miejsca przyjaznego karierze kobiet oraz stymulowanie decyzji w zakresie zatrudniania i promowania kobiet w firmie. Chcemy, żeby Medtronic był miejscem, które daje kobietom możliwość spełniania się w życiu zawodowym i rodzinnym.

Czy organizujecie ponadto szkolenia dla pracowników podnoszące ich kwalifikacje i wiedzę?

Tak, to istotny punkt naszej strategii dbania o pracowników. Na początku 2021 r. w ramach MWN przeprowadziliśmy badanie, które wskazało, że nasi pracownicy jako najważniejszy w tym roku temat do szkoleń wskazali wsparcie rozwoju zawodowego. W ramach tego projektu realizowane są różne działania, m.in., webinaria rozwijające umiejętności twarde i miękkie czy też sesje pomagające planować karierę zawodową. Dodatkowo, jako że leży to w naszym sercu i w kręgu naszych biznesowych zainteresowań, organizujemy webinaria poświęcone różnym aspektom dbania o zdrowie, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem naszych pracowników. Kwestie zdrowotne są dla nas niezwykle istotne – w Medtronic oferujemy przełomowe rozwiązania technologiczne dla służby zdrowia, dotyczące najbardziej skomplikowanych i poważnych chorób. Pomagamy pacjentom dzięki osiągnięciom inżynierii biomedycznej w wytwarzaniu narzędzi oraz wyrobów przeznaczonych do uśmierzania bólu, przywracania zdrowia i wydłużania życia.


Medtronic to lider technologii medycznych na świecie. Oferujemy przełomowe rozwiązania technologiczne dla służby zdrowia w zakresie najbardziej skomplikowanych i poważnych chorób. Naszą inspiracją do dokonywania niezwykłych rzeczy w ciągu ostatnich 60 lat było i nadal jest sześć słów o niezwykłej sile: Łagodzenie bólu. Przywracanie zdrowia. Przedłużanie życia. W każdej sekundzie technologie Medtronic poprawiają jakość życia 2 osobom.
Next article