Home » Nowoczesna firma 2 » Zmiany w zakresie opodatkowania pojazdów osobowych
Nowoczesna firma 2

Zmiany w zakresie opodatkowania pojazdów osobowych

Andrzej Sugajski
Dyrektor generalny, Związek Polskiego Leasingu

________________

owelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie leasingu samochodów osobowych wprowadza nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Zmiany zaczną obowiązywać na początku 2019r.

W dużym skrócie można powiedzieć, że zmiany polegają na limitowaniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych z nabyciem i eksploatacją samochodu. Wszystkie omawiane zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2019r.

Na wstępie należy zauważyć, że limitowanie obejmie zakupy za gotówkę, czy za pośrednictwem kredytu. Podobnym ograniczeniom będą podlegały raty zaliczane do kosztów uzyskania przychodu zarówno w leasingu operacyjnym, jak i wynajmie długo, średnio i krótkoterminowym. Zatem wszystkie te formy użytkowania samochodów będą miały identyczne ograniczenia, a tym samym te same warunki działania. Ta zasada pozwala sądzić, że leasing pozostanie atrakcyjnym środkiem finansowania samochodów osobowych, stanowiąc alternatywę dla umów kredytu czy pożyczki. Pozwoli przedsiębiorcom na korzystanie z samochodu bez konieczności jednorazowego wydania pieniędzy na jego zakup. Natomiast z uwagi na swą konstrukcję prawną i finansową leasing będzie nadal łatwo dostępny dla znacznie szerszej liczby klientów niż alternatywne sposoby finansowania.

W odniesieniu do limitowania kosztów podatkowych związanych z nabyciem pojazdu uregulowano dwie kwestie. Pierwsza z nich oznacza zwiększenie dotychczasowego limitu odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów podatkowych z 20 tys. euro do 150 tys. zł, a dla samochodów elektrycznych z 30 tys. euro do 225 tys. zł. To powinna być dobra wiadomość dla wszystkich, którzy są zainteresowani pojazdami dotychczas niemieszczącymi się w limicie, których cena jednak nie przekracza odpowiednio 150 i 225 tys. zł netto. Ci przedsiębiorcy będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych cały wydatek na zakup samochodu. Podatnicy zainteresowani samochodami o wyższej wartości nie będą mogli zaliczyć do kosztów podatkowych tej części wydatku, która przekracza ustalony w ustawie limit. Przy tej okazji wprowadzono również zasadę, że limitem zawsze jest objęty użytkownik pojazdu, ponieważ to on korzysta z tzw. luksusu, jakim jest samochód o wartości przekraczającej ustalony limit. W ten sposób limitem zostali objęci, poza właścicielami, którzy są jednocześnie użytkownikami pojazdu, także korzystający z samochodu na podstawie umowy leasingu operacyjnego, wynajmu krótko, średnio i długoterminowego oraz dzierżawiący pojazdy. W przypadku tych przedsiębiorców limit dotyczy wydatków na spłatę rat w proporcji, w jakiej wartość samochodu przekracza ustalony limit.

Kolejny obszar to limitowanie kosztów podatkowych z tytułu eksploatacji samochodu osobowego. Dotychczasowe przepisy pozwalały w pełni zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego. Nowe regulacje ograniczą do 75 proc. tego typu wydatki jeżeli samochód jest wykorzystywany nie tylko do działalności gospodarczej, ale także prywatnej. Tym samym z tytułu prywatnego użytkowanie pojazdu przedsiębiorca będzie dodatkowo obciążony w formie zwiększonego podatku dochodowego.

Z zapisów nowej ustawy wynika, że umowy zawarte lub zmienione do końca tego roku, będą rozliczane na starych zasadach aż do wygaśnięcia umowy. W związku z tym warto zastanowić się nad zawarciem umowy jeszcze przed końcem 2018 r. Jednak trzeba pamiętać, że jeżeli umowa ulegnie zmianie po 1 stycznia 2019 roku, wówczas zachowanie tzw. praw nabytych np. do pełnego zaliczenia do kosztów podatkowych rat leasingowych może okazać się niemożliwe.

Next article