Home » Nowoczesna firma » Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rekrutację obcokrajowców?
rekrutacja pracowników z Ukrainy
Nowoczesna firma

Jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rekrutację obcokrajowców?

proces poszukiwania pracowników z Ukrainy
proces poszukiwania pracowników z Ukrainy

Pracodawcy od ponad roku mierzą się z wyzwaniami jakie stawia im sytuacja wywołana pandemią koronawirusa. Jednym z tych wyzwań jest pozyskiwanie pracowników z zagranicy. Serwis OLX zapytał pracodawców i pracowników działów HR, w jakich obszarach pojawia się najwięcej trudności.

Główną grupę respondentów stanowili przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniający pracowników w branży przemysłowej, gastronomicznej, budowlanej i transportowej.

Ponad 55 proc. przyznało, że zatrudnia obcokrajowców, a 15 proc. – że rozważa taką możliwość w przyszłości. W ponad 55 proc. przedsiębiorstw sytuacja pandemiczna nie wpłynęła na liczbę zatrudnianych obcokrajowców, choć zaledwie 4 proc. przyznaje, że teraz zatrudnia ich teraz więcej. 10 proc. zrezygnowało z zatrudnienia pracowników z Ukrainy, a co trzeci przedsiębiorca zatrudnia ich teraz mniej niż przed marcem 2020 roku.

Co ciekawe, ci, którzy w dobie pandemii nie decydują się na zatrudnianie obcokrajowców lub w jej wyniku musieli z tego zrezygnować, jako główny powód podają spadek zainteresowania pracą w Polsce wśród Ukraińców (27 proc. wskazań), a także trudności z rejestracją pracy (35 proc.). Na przeszkody spowodowane czasowym zamknięciem granic lub trudnościami w ich przekraczaniu wskazuje natomiast zaledwie 12 proc. respondentów.

Czy restrykcje związane z COVID-19 utrudniły proces poszukiwania pracowników z Ukrainy tym, którzy nadal się na to decydują? Aż 40 proc. ankietowanych przyznaje, że tak.

Do głównych przeszkód zaliczają oni:

▪ 63 proc. – biurokrację – spiętrzenie formalności i trudności w uzyskaniu potrzebnych dokumentów,
42 proc. – potrzebę zachowania warunków kwarantanny po przekroczeniu granicy,
10 proc. – potrzebę zapewnienia testów na obecność COVID-19 i związane z tym wydatki.

W firmach, które decydują się nadal zatrudniać obcokrajowców warunki zatrudnienia dla pracowników z Polski i z Ukrainy zasadniczo nie różnią się. Różnice te są widoczne w zaledwie 12 proc. przedsiębiorstw i dotyczą głównie pomocy w zakwaterowaniu, transporcie i elastycznego podejścia do zatrudniania małżeństw.

Niektóre ze świadczeń na rzecz obcokrajowców zmniejszyły się lub zostały zredukowane z powodu sytuacji ekonomicznej wywołanej pandemią COVID-19, jednak zmiany te zaszły w stopniu nieznacznym. Zaledwie w 3 proc. przedsiębiorstw zrezygnowano z pokrywania kosztów transportu i zakwaterowania. W 7 proc. zrezygnowano z wypłacania premii za dobre wyniki w pracy, przy czym ograniczenie tego świadczenia dotyczy wszystkich pracowników. Aż 87 proc. badanych pracodawców twierdzi, że warunki pracy nie uległy zmianie.

Zmiany wprowadzone w związku z COVID-19 w firmach zatrudniających obcokrajowców:

▪ indywidualne środki ochrony – 87 proc.
▪ wprowadzenie systemu zmianowego – 22 proc.
▪ wprowadzenie dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego – 14 proc.
▪ regularne testy na COVID-19 – 5,5 proc.


Źródło: Badanie przeprowadzone wśród użytkowników serwisu OLX w dniach 12-14 marca 2021. W ankiecie wzięło udział 266 respondentów.
Next article