Home » Nowoczesne biuro 2 » Aktywizacja relacji biznesowych w Polsce
Nowoczesne biuro 2

Aktywizacja relacji biznesowych w Polsce

Agnieszka Kowalcze
dyrektor Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej

______________________

kandynawsko-Polska Izba Gospodarcza (SPCC) jest obecna na polskim rynku od ponad dekady i jest jedną z większych bilateralnych izb gospodarczych, aktualnie zrzesza blisko 400 członków. Z tej perespekytwy możemy ocenić, iż przez ostatnie lata skandynawskie firmy zrzeszone w Izbie stały się rozpoznawalne na polskim rynku, nabrały doświadczenia w działaniu w polskiej specyfice gospodarczej, a także wniosły na nasz grunt skandynawski styl i wartości. Z drugiej strony Skandynawia stała się atrakcyjnym rynkiem zbytu i polem działania dla wielu firm polskich.

Nasze codzienne działania zmierzają do aktywizacji relacji biznesowych naszych firm członkowskich. O tym jak ważne dla prowadzenia biznesu sąwymiana informacji i doświadczeń, zdobywanie nowych kontaktów i solidne umacnianie posiadanych relacji, świadczy wielka popularność organizowanych przez SPCC spotkaniach networkingowych, a także seminariów czy konferencji tematycznych. Członkostwo w Izbie to możliwość nawiązywania kontaktów z elitarną grupą osób zarządzających prężnymi firmami skandynawskimi i polskimi, to także źródło inspiracji dla każdego menadżera dążącego do rozwoju swojej firmy.

Interesują nas relacje gospodarcze między Polską a krajami skandynawskimi, jak również rola i udział skandynawskich inwestycji w budowaniu polskiej gospodarki. W Polsce zarejestrowanych jest ponad 2000 spółek z udziałem kapitału skandynawskiego. Spółki skandynawskie stanowią 5. pod względem liczebności grupę firm zagranicznych i reprezentują 8,3 proc. kapitału zagranicznego w Polsce. W ciągu ostatnich 10 lat liczba spółek z udziałem kapitału skandynawskiego w Polsce wzrosła o 37 proc. Kraje skandynawskie pozostają jednym z najważniejszych partnerów handlowych Polski, zarówno w kategoriach importu, jak i eksportu. Niezmiennie od kilku lat Skandynawia (kraje skandynawskie liczone razem) pozostaje drugim kierunkiem polskiego eksportu (ok. 7 proc. całości eksportu), plasując się za Niemcami (26,3 proc. całości eksportu). Jeśli chodzi o import to Skandynawia jest piątym kierunkiem polskiego importu, po Niemczech, Chinach, Rosji i Włoszech.

SPCC co roku publikuje aktualne dane na ten temat, potwierdzając skalę rozwoju tej współpracy oraz wskazując jej kluczowe obszary z punktu widzenia Polski i krajów skandynawskich. Izba współpracuje z ambasadami krajów skandynawskich w Polsce oraz różnymi organizacjami biznesowymi. Promujemy firmy członkowskie w środowisku biznesowym oraz w mediach.

Aktywności Izby skupiają się także na wzmacnianiu konstruktywnego dialogu pomiędzy firmami członkowskimi oraz przedstawicielami administracji na wszystkich jej szczeblach. Wspólnie z członkami prezentujemy dobre praktyki i doświadczenia, które wniosły skandynawskie firmy do Polski w ważnych dla polskiej gospodarki obszarach, takich jak m.in. innowacje, energia odnawialna, sektor usług wspólnych i inne. W wymiarze społecznym poruszamy tematy związane z szeroko rozumianą odpowiedzialnością w biznesie i pokazujemy jak skandynawskie firmy realizują ten postulat w praktyce. SPCC wydała cykl publikacji, w których prezentowane są dobre praktyki CSR firm skandynawskich działających w Polsce, w takich obszarach jak łańcuch dostaw, energia i środowisko, czy kapitał ludzki. Działania firm skandynawskich w tych obszarach z pewnością wyróżniają się na tle rynku, są też bardzo pozytywnie odbierane przez pracowników. Stąd też w wielu rankingach skandynawscy przedsiębiorcy plasują się na czołowych miejscach jako pracodawcy, dla których i z którymi Polacy chcieliby pracować.

Next article