Home » Przemysł 4.0 » Nowoczesne oprogramowanie filarem przewagi konkurencyjnej
Przemysł 4.0

Nowoczesne oprogramowanie filarem przewagi konkurencyjnej

Andrzej-Kus

Andrzej Kuś

Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, Simple S.A.

Jakie możliwości daje oprogramowanie firmy SIMPLE przedsiębiorstwom planującym wejście w 4. rewolucję przemysłową?

SIMPLE od wielu lat skutecznie wdraża rozwiązania wspierające zarządzanie firmą, również w aspektach optymalizacji produkcji oraz automatyzację procesu produkcyjnego wpisującego się w koncepcję Przemysłu 4.0. Wiele firm, podchodząc do tej idei, nie decyduje się na wymianę całego parku maszyn na nowoczesne maszyny cyfrowe z ultranowoczesnymi kanałami komunikacyjnymi. Raczej wybierają drogę ewolucji i w pierwszej fazie stawiają na automatyzację procesu obsługi klienta oraz optymalizację procesu produkcji. Maszyny wymieniane są stopniowo i wpinane w już istniejący system zarządzania produkcją.

Bardzo ciekawym zagadnieniem jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w mechanizmach optymalizacji i harmonogramowania produkcji. Prowadzony przez nas projekt rozwojowy pozwolił na stworzenie unikalnego algorytmu optymalizacji, gdzie jednym z istotniejszych czynników jest wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji i tzw. machine learning do wsparcia przedsiębiorstw MŚP w efektywniejszym planowaniu i realizowaniu procesu produkcyjnego.

Przedsiębiorcy, z których branż i jakiego profilu firmy mogą zyskać najwięcej wdrażając nowoczesny software?

Kilka branż najszybciej dostosowuje się do wymagań Przemysłu 4.0, a wśród nich należy wymienić przemysł meblarski, automotive, spożywczy, farmaceutyczny oraz produkcję maszyn i elektroniki. W przypadku dwóch pierwszych branż coraz większe znaczenie ma możliwość indywidualizacji zamówień i produktów. Każdy z nas chce się wyróżniać, mieć oryginalne wzory mebli personalizowanych pod projekt czy też własną, niepowtarzalną konfigurację samochodu. Proszę zwrócić uwagę jak bardzo rozbudowane są konfiguratory udostępnione przez producentów samochodów – poprzez skracanie serii lub wręcz produkowanie wyrobów jednostkowych firmy zyskują klientów, szybciej reagują na zmiany na rynku, a integracja środowiska produkcyjnego ma pomóc w zapanowaniu nad całością procesu. W przypadku pozostałych branż głównie mówimy o zwiększeniu efektywności produkcji oraz skróceniu czasu trwania procesu. Możliwość szybszej reakcji na spływające zamówienia klientów jest również niezmiernie istotna.

Zainteresowani przedsiębiorcy mogą korzystać jedynie z już gotowych rozwiązań oferowanych przez firmę SIMPLE, czy też do każdego klienta można podejść indywidualnie i oprogramowanie dostosować do jego potrzeb, możliwości i obszaru działalności?

Firma, która chce się dynamicznie rozwijać nie może korzystać z „pudełkowych” rozwiązań. Oczywiście nasze rozwiązania w zakresie jądra systemu posiadają standardowe funkcje, które muszą być realizowane choćby ze względu na wymagania prawne. Jednakże największy bonus uzyskuje się dzięki dostosowaniu systemu do indywidualnych wymagań. Naszym celem jest dostarczenie elastycznego rozwiązania pozwalającego na budowanie funkcjonalności dostosowanych do potrzeb. To taki garnitur szyty na miarę. Obecnie największym hitem są aplikacje mobilne, pozwalające na dostęp do danych w dowolnym momencie. Dużym atutem takiego rozwiązania jest uproszczenie ekranu obsługi i jego personalizacja pod konkretnego użytkownika.

Wdrażanie takiego software’u jest procesem ciągłym i należy cyklicznie usprawniać ten obszar zarządzania firmą czy wystarczy raz na kilka, kilkanaście lat?

Wiele osób zarządzających firmami uważa, że po wdrożeniu nowego system ma się spokój na 10-15 lat. Nic bardziej mylnego. Tak było w poprzedniej dekadzie, gdy konfiguracja systemu wystarczała na 10 lat. Obecnie wdrażanie software’u to proces nieustanny, polegający na stałym udoskonalaniu produktu. Obecne tempo zmian na rynku nowych technologii, ciągle powstające innowacje oraz rozwój branży IT sprawiają, że przedsiębiorstwo, aby utrzymać konkurencyjność, musi stale udoskonalać narzędzia, którymi operuje. Dotyczy to również oprogramowania do zarządzania. My, obserwując rynek IT, również na bieżąco udoskonalamy nasze produkty i wychodzimy naprzeciw naszym klientom, proponując im nowe rozwiązania oraz aktualizując obecne już używane.

Jak ocenia pan zaawansowanie oprogramowania oferowanego przez firmę SIMPLE na tle najnowszych rozwiązań obecnych na rynkach azjatyckich czy amerykańskim i – patrząc szerzej – jak ogólnie wypada polska myśl technologiczna, np. polscy absolwenci szkół technicznych, na tle świata?

Rozwiązania oferowane przez SIMPLE generalnie wpisują się w trendy panujące na rynkach światowych. Obecnie realizujemy projekt, którego celem jest opracowanie innowacyjnego w skali świata modułu prognostyczno-optymalizacyjnego, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem. Na bieżąco śledzimy rynek innowacji i staramy się podążać za tymi trendami, nie odstając produktowo od konkurencji. W obliczu aktualnie panujących trendów technologicznych i wysokiego potencjału polskich specjalistów, Polska ma szanse stać się jednym z głównych graczy w zakresie eksportu technologii IT – szczególnie w zakresie outsourcingu usług. Tym bardziej, że polscy programiści od lat są doceniani przez międzynarodowe korporacje i chwaleni na międzynarodowym rynku. Dodatkowym impulsem stymulującym do prac nad technologiami powinien stać się wzrost inwestycji w działalność badawczo-rozwojową, prowadzącą do wdrożenia na rynek nowych, atrakcyjnych dla odbiorcy produktów i usług.

W którą stronę w najbliższych latach będzie rozwijało się oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą?

Przyszłość tego typu systemów jest świetlana, ponieważ przedsiębiorstwa już dziś wiedzą, że bez kompleksowej informatyzacji nie mają szans na przetrwanie. Wdrożenie systemu już dawno nie jest postrzegane jako zbędny koszt, ale jako zysk i szansa na wygranie z konkurencją. Cyfryzacja umożliwia efektywniejszą produkcję, wydajniejsze zarządzanie zasobami, lepszą komunikację i – co za tym idzie – szybsze podejmowanie decyzji. Firmy mają ambitne plany, wykazując zainteresowanie prowadzeniem innowacyjnych projektów z zakresu Przemysłu 4.0. Listę technologii planowanych do wdrożenia w najbliższym roku otwiera przemysłowy Internet Rzeczy. Z pewnością oprogramowanie to będzie oparte na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym oraz analizie dużych zbiorów danych.

Sztuczna inteligencja to dla wielu osób nadal dość wirtualna dziedzina, choć każdy z nas z niej korzysta, często zupełnie nieświadomie. Sztuczna Inteligencja jest dziś jednym z najszybciej rozwijających się zagadnień informatyki, które ma za zadanie rozwiązywania problemów i badanie tych zachowań inteligentnych, które do tej pory nie były prawidłowo opisane algorytmami komputerowymi.

Next article