Home » Regiony dla biznesu 3 » Z nową perspektywą w przyszłość
Regiony dla biznesu 3

Z nową perspektywą w przyszłość

ojewództwo Wielkopolskie w ostatnich latach osiągnęło liczne sukcesy na wielu polach, w tym zanotowało najwyższe wzrosty gospodarcze, budując nowe formy wsparcia dla przedsiębiorców. Przed samorządem kolejna perspektywa. Na co mogą liczyć wielkopolscy przedsiębiorcy w ramach tych środków?

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu i zachowując ciągłość w budowaniu strategii rozwoju, wzmacniać będziemy potencjał wielkopolskich przedsiębiorstw, zarówno na poziomie lokalnych działań, jak i umożliwiając realizację zagranicznych inwestycji. W tym celu wypracowaliśmy nowe instrumenty wsparcia, które wdrażać będzie w życie – Wielkopolski Fundusz Rozwoju – spółka Samorządu, której powierzona została rola Managera środków zwróconych w ramach Inicjatywy JEREMIE i JESSICA. Fundusz realizować będzie takie projekty programowe, jak uruchamianie lokalnych inicjatyw z samorządem, czy lokalnych inicjatyw MŚP w obszarze tzw. „białych plam” – powiatów, w których aktywność gospodarcza jest najniższa. Nowo tworzony fundusz inwestycyjny umożliwi start-upom współfinansowanie czy nawet współbudowanie z samorządami lokalnymi swoistych parków gospodarczych.

Wiemy już, że narzędzia wsparcia przedsiębiorczości wypracowane przez Województwo Wielkopolskie są skuteczne. Jakie inne rozwiązania, płynące z wykorzystania środków zwróconych z poprzedniej perspektywy, czekają nasz region w kolejnych latach?

W rozumieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego kolejna perspektywa to nie tylko wzmocnienie bezpośrednio przedsiębiorców, ale również wypracowanie nowych narzędzi wsparcia samorządów lokalnych. Taką ideę realizuje m.in. PPP – Partnerstwo Publiczno-Prywatne. Dobrym przykładem skuteczności tej formy współpracy jest wybudowanie i uruchomienie sieci szerokopasmowej w Wielkopolsce. Obecnie niedoścignione osiągnięcie – ponad 4,5 tys. km światłowodu i 90 proc. mieszkańców województwa objętych jego zasięgiem. Jak wynika z danych prezentowanych na ważnych forach i konferencjach w Polsce, to jakość i dostępność, a przede wszystkim nowoczesność wyróżnia wielkopolską sieć. Fakt ten doceniła Komisja Europejska przyznając nagrodę za najbardziej innowacyjny instrument inwestycyjny, którą wręczył Komisarz Ottinger na ręce Pana Leszka Wojtasiaka – ówczesnego Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Takie doświadczenia Samorządu chcemy przenosić do samorządów lokalnych na poziomie gmin i powiatów. Jesienią tego roku rozpoczniemy promowanie nowych narzędzi, aby przerwa pomiędzy okresami programowania wypełniona została środkami samorządowymi. Jestem przekonany, że oferta spotka się z dobrym przyjęciem samorządów oraz przedsiębiorców naszego regionu.

Innowacyjność, nowoczesność, ekonomiczność – to przymioty światowych rozwiązań w sferze rozwoju gospodarczego. Jak wygląda zaangażowanie Województwa Wielkopolskiego we współistnienie na międzynarodowym rynku?

Zarząd Województwa Wielkopolskiego od wielu lat przykłada rzeczywistą staranność do rozwoju i ekspansji międzynarodowej. Jednym z jego sukcesów było otwarcie drogi dla przedsięwzięć gospodarczych, jak i szkół naszego regionu w zakresie designu. Dzisiaj tych obszarów inteligentnych specjalizacji jest więcej. Obecnie koncentrujemy się na tym, aby wielkopolskie firmy mogły wykorzystywać swój potencjał i rozwijać możliwości w takich obszarach jak Afryka, Azja Mniejsza i Środkowa, Ameryka Południowa i Środkowa. Aktywność samorządu skupia się w tym zakresie na gromadzeniu wiedzy, katalogowaniu rynku i jak pokazuje dotychczasowe doświadczenie – na otwieraniu drzwi politycznych i ułatwianiu funkcjonowania firmom w tych krajach. Chcemy kreować nowe możliwości rozwoju, temu mają służyć merytorycznie wyspecjalizowane instytucje, takie jak Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Next article