Home » Regiony dla biznesu » Bycie smart nie musi być dla miast kosztowne
regiony dla biznesu

Bycie smart nie musi być dla miast kosztowne

axis systemy
axis systemy
axis

Andrea Sorri

Director Business Development, Axis Communicatio

Z nowoczesnych systemów zbierania i analizowania danych, które są podstawą idei smart city, mogą korzystać również mniejsze samorządy. Systemy firmy Axis, które wspierają bezpieczeństwo publiczne, mobilność i zrównoważony rozwój w miastach, są skalowalne oraz umożliwiają integracje z już istniejącymi systemami analogowymi.


Coraz więcej miast aspiruje do miana „inteligentnego miasta”. Czym jest idea smart city z punktu widzenia technologii?

Smart city to ekosystem zakładający współpracę wielu jednostek, współdzielenie informacji, danych czy praktyk, a także poprawienie procesów, które zachodzą w naszych miastach. Ta integracja jest możliwa dzięki rozwojowi technologii. Cel jest jeden – podnoszenie świadomości jak dzięki nowoczesnej technologii możemy i powinniśmy żyć lepiej w miastach. Projekty inteligentnych miast zakładają integrację trzech kluczowych elementów – czujników opartych na Internet of Things, łączności oraz analizy danych. Łącząc te trzy elementy, miasta otrzymują potężną platformę dla nowych i wydajniejszych sposobów tworzenia miast bardziej przyjaznych do życia. Obecnie technologia oferuje różne możliwości współpracy między systemami publicznymi i prywatnymi.

Jednym z kluczowych elementów do rozwoju idei smart cities na świecie jest U4SSC – United 4 Smart Sustainable Cities.

U4SSC to inicjatywa ONZ, która zachęca do korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu wspierania płynnego wprowadzania idei inteligentnych miast. Jednym z najbardziej niezwykłych działań w ramach tej inicjatywy jest opracowanie kluczowych wskaźników wydajności dla inteligentnych, zrównoważonych miast. Wskaźniki KPI są podzielone na trzy główne obszary: ekonomia, środowisko i społeczeństwo/kultura. Do osiągnięcia celów zdefiniowanych w tej inicjatywie pomocna, a wręcz niezbędna, jest zaawansowana technologia umożliwiająca pozyskiwanie i analizowanie danych.

Axis to firma, która dostarcza tego typu rozwiązania technologiczne do miast i samorządów. Co wyróżnia ofertę Axis na tle konkurencji?

Wygrywamy po pierwsze jakością. Nasz sprzęt jest bardziej czuły, wyłapuje więcej szczegółów, a to przekłada się na najwyższą jakość obrazu, nagrań i zebranych danych, które służą do dalszych analiz. Po drugie, dysponujemy innowacyjną technologią, co sprawia, że jesteśmy liderem i prekursorem w kwestii choćby cyberbezpieczeństwa. Jesteśmy również dumni z polityki zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju na każdym poziomie naszej działalności. Wyróżniamy się również globalnym zasięgiem, co pozwala nam czerpać korzyści z wiedzy naszych lokalnych ekspertów i partnerów zlokalizowanych na całym świecie, a także jeszcze lepiej rozumieć potrzeby i specyfikę poszczególnych miast.

W jaki sposób systemy Axis wpływają na bezpieczeństwo publiczne, mobilność i zrównoważony rozwój w miastach?

W obszarze bezpieczeństwa publicznego nasze rozwiązania dostarczają kompletny obraz zagrożeń, na jakie narażeni są mieszkańcy w związku z naruszeniami prawa. Nasz monitoring wspiera służby w identyfikacji zagrożeń i podejrzanych osób, a nawet pozwala przewidywać trendy, jeśli chodzi o naruszenia prawa. Dzięki monitoringowi zmniejsza się liczba aktów przemocy czy wandalizmu, a policja może działać efektywniej. Systemy Axis to również skuteczny sposób na zarządzanie kryzysowe np. w przypadku zamieszek, wypadków czy kataklizmów naturalnych.

Jeśli chodzi o segment mobilności, to nasz system wspiera zarządzanie ruchem ulicznym – monitoruje i analizuje ruch samochodów, wskazuje wolne miejsca parkingowe oraz nieprawidłowe parkowanie, wspiera system opłat za drogi czy parkowanie. To także analiza głównych potoków w mikro transporcie – rowerów, skuterów czy pieszych. System jest pomocny również przy projektowaniu rozbudowy infrastruktury miejskiej. To wszystko przekłada się na mniejsze korki i większe bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. W odniesieniu do komunikacji publicznej pomaga np. optymalizować trasowanie linii, nadzoruje przejazdy i bezpieczeństwo pojazdów.

Trzecim segmentem jest zrównoważony rozwój. Mówimy tu więc o monitorowaniu jakości powietrza, natężenia zanieczyszczeń i hałasu wraz z identyfikacją ich źródeł, czy analizowaniu zmian pogodowych. Axis znakomicie sprawdza się także w zarządzaniu odpadami komunalnymi i zarządzaniu oświetleniem miejskim. Te działania przekładają się nie tylko na poprawę jakości życia mieszkańców, ale mają wymierny pozytywny efekt dla budżetu miasta.

To rozwiązania, na które mogą pozwolić sobie tylko największe i najbogatsze miasta i samorządy?

Z systemów Axis korzystają zarówno metropolie, średnie miasta, jak i mniejsze miejscowości. Dostosowujemy się z ofertą do konkretnych samorządów – każde miasto ma własne priorytety, problemy czy wyzwania. W Polsce współpracujemy m.in. z Łodzią i Wrocławiem. Dzięki naszym systemom zwiększanie bezpieczeństwa miasta nie musi być drogim i czasochłonnym przedsięwzięciem. Wszystkie nasze elastyczne rozwiązania można zintegrować z istniejącymi systemami analogowymi, co eliminuje konieczność wymiany całego sprzętu. Nasz system jest bardzo skalowalny, więc cała jego mądrość opiera się na dodawaniu kolejnych użyteczności bez zwiększania liczby kamer czy czujników. Mówiąc krótko – potrafimy zmaksymalizować funkcjonalność kamer, zrobić „więcej z mniej”.

Next article