Home » Samochód w firmie 3 » Floty w małych i średnich przedsiębiorstwach
Samochód w firmie 3

Floty w małych i średnich przedsiębiorstwach

Jakub Faryś
prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

ynek flotowy w Polsce funkcjonuje już od blisko dwudziestu lat. Firmy mają możliwość wyboru najkorzystniejszej dla siebie formy nabycia pojazdu tj. kupna – z wykorzystaniem kredytu, leasingu, który polega na finansowaniu zakupu bez zapewnienia obsługi serwisowej i zarządzania flotą oraz CFM (Car Fleet Management) oferujący pełen pakiet czyli długoterminowy najem połączony z finansowaniem, administracją floty i jej obsługą techniczną. Zapewne z racji najszerszego zakresu oferowanych usług w Polsce bardzo dynamicznie rozwija się sektor usług CFM. Przez długi czas klientami tych firm były przeważnie duże przedsiębiorstwa dysponujące flotami liczącymi nawet po kilkaset pojazdów.

Jednak już od kilu lat obserwujemy bardzo wyraźny trend wzrostowy jeżeli chodzi o zainteresowanie najmem długoterminowym również przez małe i średnie firmy. To zjawisko nie dziwi, ponieważ przy obecnej bardzo szerokiej i skrojonej do indywidualnych potrzeb różnych firm ofercie, długoterminowy najem staje się opłacalny już w przypadku floty składającej się nawet z kilku pojazdów. Taka oferta powstaje z uwzględnieniem specyfiki firmy i – przede wszystkim – jej potrzeb transportowych tj. szacowanego przebiegu i stopnia eksploatacji pojazdu na zakończenie umowy. Od tych czynników zależy miesięczna rata. Firmy z sektora MŚP znacznie uważniej muszą podchodzić do kwestii wydatków i utrzymania płynności finansowej, a długoterminowy najem samochodów okazuje się rozwiązaniem nie tylko bardziej oszczędnym, ale i korzystnym z punktu widzenia uwolnienia czasu pracowników, którzy mogą skupić się wyłącznie na realizacji swoich celów zawodowych. Skorzystanie z usług CFM redukuje bowiem koszty ewentualnego nabycia pojazdów przez firmę i większości opłat z tym związanych. Umowy o wynajem zawierane są na okres od 2-4 lat, a koszt stałej miesięcznej raty obejmuje usługę bieżącego serwisowania, assistance, sezonowej wymiany i przechowywania opon czy też dokonywania ewentualnych napraw. Inną wymierną korzyścią płynącą z długoterminowego najmu jest także sprawne zarządzanie flotą w świetle kontrolowania stanu technicznego pojazdów, kosztów zużycia paliwa oraz monitoringu pokonywanych tras.

Uzyskane w ten sposób nadwyżki przedsiębiorstwa mogą z powodzeniem zainwestować w inne istotne obszary swojej działalności. Według ostatniego raportu przygotowanego przez firmę badawczą Keralla, w Polsce z długoterminowego wynajmu samochodów korzysta 18 proc. małych i średnich przedsiębiorstw. Są to przede wszystkim firmy z sektora produkcji, budownictwa, HORECA, handlu i usług. W opinii blisko połowy przedsiębiorców MŚP, największą zaletą użytkowania samochodów w formie wynajmu długoterminowego jest przewidywalność kosztów wynajmu, chociaż dla większości kluczowym czynnikiem wpływającym na decyzję o skorzystaniu z tego typu najmu wciąż pozostają koszty.

Next article