Home » Współpraca międzynarodowa » Silne Lubelskie podbija Nevadę
Współpraca międzynarodowa

Silne Lubelskie podbija Nevadę

Woj-Lubelskie
Jarosław Stawiarski

Jarosław Stawiarski

Marszałek Województwa Lubelskiego

NLAB Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge to program akceleracyjny dla firm z województwa lubelskiego – pierwsza tego typu transatlantycka inicjatywa na poziomie samorządów. To niepowtarzalna okazja dla lubelskich firm do rozwinięcia działalności na rynku amerykańskim pod specjalną opieką mentorów i partnerów biznesowych.

Przedsiębiorcy z Lubelszczyzny przeszli I etap programu NLAB „Bootcamp Lubelskie”, zdobywając wiedzę i umiejętności związane z rozwojem biznesu, negocjacji, akceleracji i komercjalizacji. „Bootcamp Lubelskie” miał za zadanie przygotować ich na podbój rynku amerykańskiego, a w pracę z przedsiębiorcami zaangażowała się liczna grupa mentorów wybranych spośród ekspertów z Polski i Nevady.

Sam program akceleracyjny NLAB koncentruje się na kompetencjach niezbędnych do prowadzenia firmy, w tym sprzedaży i marketingu, umiejętnościach technicznych i komunikacyjnych, a przede wszystkim zapewnia firmom możliwość prowadzenia rozmów z kluczowymi inwestorami w Nevadzie.

Program NLAB zwiększa konkurencyjności firm z Lubelszczyzny. Ścisła współpraca gospodarcza ze stanem Nevada, stwarza przedsiębiorcom z naszego województwa ogromne możliwości, a te ogranicza jedynie wyobraźniamówi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski podczas konferencji prasowej dnia 30 października ogłosił zwycięzców konkursu NLAB: Nevada-Lubelskie Acceleration Bridge. W gronie laureatów znalazło się 10 firm z województwa lubelskiego, które w najbliższych miesiącach polecą do Stanu Nevada w USA.

Program łączy przedsiębiorców bezpośrednio z zainteresowanymi inwestorami, poszukującymi kolejnych wyjątkowych produktów czy usług. Dwa tygodnie mentoringu, doradztwa i spotkań B2B, współorganizowanych z Biurem Gubernatora Nevady ds. Rozwoju Gospodarczego, mają pomóc firmom z Lubelszczyzny w zdecydowanym wejściu na rynek amerykański ze swoimi produktami i usługami. Co ważne, program pobytu w Nevadzie będzie w możliwie największym stopniu dopasowany do profilu zwycięskich firm tak, by mogły one efektywnie wykorzystać czas spędzony w Stanach Zjednoczonych.

Czołowa 10-tka została wybrana w oparciu o oceny 12 członków komisji oceniającej, a średnia ocen stała się podstawą rankingu firm. Organizatorem konkursu jest Województwo Lubelskie w partnerstwie ze Stanem Nevada. Projekt jest finansowany ze środków projektu „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL na lata 2014-2020.

To nie jest jedyna inicjatywa samorządu wspierająca internacjonalizacje przedsiębiorstw, w najbliższym czasie ruszy nabór na 14 wyjazdowych misji gospodarczych przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Głównym celem których jest prezentacja potencjału naszego regionu w ramach perspektywicznych sektorów gospodarki oraz pomoc przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w wejściu na nowe rynki zagraniczne poprzez umożliwienie im nawiązywania kontaktów handlowych z zagranicznymi partnerami i podpisanie kontraktów – mówi Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Tadeusz Buczek.

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej www.invest.lubelskie.pl.

Next article