Home » Business travel » Opóźniony/odwołany lot – co dalej?
business travel

Opóźniony/odwołany lot – co dalej?

lot
lot

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej ruch pasażerski zwiększył się prawie 3,5-krotnie. Wraz z otwarciem rynków pracy, zaczęto coraz chętniej korzystać z samolotu w podróżach służbowych. Niestety, czasami z różnych przyczyn loty bywają opóźnione lub odwołane. Jakie przysługują wówczas prawa wyjaśnia Piotr Ołowski – Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Piotr Ołowski

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Przypadki opóźnienia, odwołania lotu bądź odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera regulują przepisy unijne, a dokładnie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 261 z 2004 roku. Z prowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego statystyk wynika, że najczęstszą przyczyną skarg pasażerów jest opóźniony lot. W tej sytuacji przewoźnik jest zobowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów, w tym prawa do odszkodowania i opieki polegającej na zapewnieniu posiłków i napojów adekwatnych do czasu oczekiwania, umożliwieniu wykonania 2 rozmów telefonicznych oraz zapewnieniu noclegu w przypadku, gdy wylot odbywa się następnego dnia. Pasażer ma również prawo do odszkodowania za stracony czas, ale tylko wówczas, gdy samolot jest opóźniony z winy przewoźnika o co najmniej trzy godziny. O wysokości odszkodowania decyduje długość lotu. Może ono wynosić od 250 do 600 euro w zależności od długości trasy.

Wniosek o odszkodowanie składamy w pierwszej kolejności u przewoźnika. Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty odszkodowania można wystąpić ze skargą do Komisji Ochrony Praw Pasażerów, która działa przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Jest to ważne, gdyż dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u linii lotniczej można wnieść do ULC skargę na naruszenie przez przewoźnika postanowień przepisów unijnych. Skargę można złożyć jeśli od momentu złożenia reklamacji minęło 30 dni. Należy do niej dołączyć kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot, kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika, kopię udzielonej przez niego odpowiedzi bądź wskazanie, że pomimo upływu terminu 30 dni odpowiedź na reklamacje nie została udzielona.

Natomiast w przypadku, gdy samolot został odwołany pasażer ma prawo do zwrotu w terminie 7 dni pełnego kosztu biletu lub zmiany planu podróży. Jeżeli nie został na czas – czyli na 14 dni przed wylotem – poinformowany o odwołaniu lotu lub został powiadomiony w okresie krótszym i przewoźnik nie zaproponował mu przelotu alternatywnego w czasie określonym przez właściwe przepisy, przysługuje mu odszkodowanie pieniężne w wysokości od 125 do 600 euro. Wspomniane odszkodowanie nie przysługuje jednak, jeżeli lot odwołano z przyczyn niezależnych od przewoźnika, takich jak m.in. złe warunki atmosferyczne, strajk na lotnisku lub niestabilna sytuacja polityczna.

W przypadku, gdy linia lotnicza odmówi pasażerowi wejścia na pokład samolotu przysługuje mu odszkodowanie od 250 do 600 euro – w zależności od długości trasy oraz zwrot w ciągu 7 dni pełnego kosztu biletu lub zmiana planu podróży. Przewoźnik, podobnie jak w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu ma także obowiązek zaopiekować się pasażerem, czyli zapewnić mu posiłki i napoje adekwatne do czasu oczekiwania, umożliwić wykonanie 2 rozmów telefonicznych oraz przesłania dwóch wiadomości fax-em lub e-mailem. W przypadku, gdy wylot nastąpi następnego dnia – przewoźnik ma obowiązek zapewnić nocleg w hotelu wraz z dojazdem do hotelu oraz transportem powrotnym na lotnisko.

Znajomość przepisów, które regulują sytuacje opóźnienia bądź odwołania lotu jest bardzo ważna. Dzięki tej wiedzy możemy zminimalizować stres związany z zaistniałą sytuacją oraz – jeśli jest do tego podstawa – dochodzić swoich praw.

Next article