Edukator przedsiębiorcy
Koncepcja ESG ma spowodować realne zmiany w procesach biznesowych
Narzucając obowiązek raportowania działań ESG zmusza się firmy do zmiany myślenia i strategii funkcjonowania. Zysk z ich implementacji jest oczywisty – to dobrostan naszej planety.
Cyberbezpieczeństwo
Jak ochronić firmę przed zagrożeniami cybernetycznymi?
Zarządzanie ryzykiem cybernetycznym obejmuje m.in. identyfikację profilu ryzyka firmy, poznanie kontekstu środowiska IT/OT, ocenę dojrzałości w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz określenie potrzeb dotyczących sumy ubezpieczenia.
autonomiczne
business travel
Samochody autonomiczne i ich przyszłość w transporcie miejskim i podróżach biznesowych
Pojazdy autonomiczne wyznaczają nowy etap w ewolucji transportu, zdolne do samodzielnego poruszania się po drogach.