Polski-przedsiębiorca-i-rynek-czeski
Współpraca międzynarodowa
Polski przedsiębiorca i rynek czeski
Już od kilku lat Polska zajmuje drugą pozycję w rankingu wymiany handlowej Republiki Czeskiej. Choć rynek czeski stanowi tylko nieco ponad jedną czwartą rynku polskiego, siła nabywcza czeskich konsumentów jest stosunkowo duża i w ostatnich latach nieustannie rośnie.