mikroprzedsiebiorca biuro nowoczesna firma
nowoczesna firma
Ochrona danych osobowych w praktyce mikroprzedsiębiorców
Mikroprzedsiębiorcy muszą wypełniać przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) niemal w tym samym zakresie co więksi przedsiębiorcy, spółki czy koncerny.