Andrzej Sugajski
Faktoring i leasing
Rynek leasingu floty samochodowej po zmianach podatkowych w 2019 roku
Rok 2019 przyniósł wiele zmian dotyczących leasingu i użytkowania osobowych samochodów firmowych. Jak z perspektywy tych kilkunastu miesięcy ocenia Pan zmiany, które zaszły?