Faktoring i leasing
Proces leasingowy może być w 100 proc. online!
Bycie on-line skraca czas reakcji, pozwala wspierać przedsiębiorców niezależnie od czasu i miejsca – czy to w momencie decyzji zakupowej i wyboru finansowania, czy też w zakresie obsługi posprzedażowej. Pomaga działać klientom szybciej i sprawniej.