CSR/ESG
Od CSR do ESG. Wprowadzenie do kwestii zrównoważonego rozwoju
Czym różni się CSR od ESG?